Analiza Systemów Pomiarowych - MSA

Measurement System AnalysisAnaliza Systemów Pomiarowych - MSA bada wiarygodność i poprawność systemu pomiarowego. System pomiarowy powinien przy minimum kilkunastu pomiarach dawać identyczne albo niemal identyczne wyniki. Błędy systemu pomiarowego można opisać sześcioma kategoriami:

 • liniowość (linearity) - zmienność dokładności pomiaru określana w odniesieniu do wielkości pomiaru
 • stabilność (stability) - całkowita zmienność, otrzymywana podczas dokonywania pomiarów danej wielkości przez dłuższy czas
 • dokładność (bias) - różnica między obserwowanym średnim pomiarem a wzorcem
 • powtarzalność (repeatability) - zmienność wyników pomiarów uzyskanych przy mierzeniu przez jednego operatora wielokrotnie tej samej części w tych samych warunkach pomiarowych
 • odtwarzalność (reproducibility) - zmienność występująca miedzy wartościami średnimi z pomiarów dokonywanych przez różnych operatorów, podczas mierzenia tej samej części tym samym przyrządem 
 • rozdzielczość - liczba jednostek miary, czy też tzw. liczba rozróżnialnych klas kategorii (ndc), sugerowana wartość ≥ 5 jednostek.

 

Wpływ na zmienność systemu pomiarowego mają takie czynniki jak:

 • operator - np.: przeszkolenie,
 • wyrób - np.: czystość,
 • metoda - np.: różnice między metodami,
 • przyrząd pomiarowy - np.: zużycie,
 • otoczenie - np.: temperatura.

 

MSA najlepiej sprawdza się przy danych przyjmujących wartości z zakresu rozkładu normalnego, ciągłego np.: waga, długość.

 

ZKP - Rury scMSA, będąc elementem metodyki six sigma, jest częścią normy VDA 6.1 i systemu APQP (ang. Advance Product Quality Planning - zaawansowane planowanie jakości produktu), których korzenie sięgają lotnictwa i motoryzacji.

 
APQP składa się z:

 • analizy FMEA (Failure Mode and Effects Analysis),
 • analizy MSA,
 • metod SPC (Statistical Process Control),
 • metodyki PPAP (Production Part Approval Process).

 

Kryteria akceptacji urządzenia pomiarowego wg MSA, gdzie R&R - powtarzalność i odtwarzalność a %R&R - procent, jaki stanowi zmienność systemu pomiarowego w stosunku do zakresu tolerancji i zmienności procesu:

 • %R&R ≤ 10% - system pomiarowy akceptowalny
 • 30% ≤ %R&R < 10% - system pomiarowy może być zaakceptowany, uwzględniając koszta zmian, ważność zastosowanie, naprawy itd.
 • %R&R > 30% - system pomiarowy nieakceptowalny

 

Podręczniki MSA zostały opracowane przez AIAG (ang. Automotive Industry Action Group) - jest to organizacja typu non-profit, zrzeszająca firmy motoryzacyjne, założona w 1982 roku.

 

Wydanie pierwsze MSA - październik, 1990 rok. Wydanie drugie MSA - luty, 1995 rok. Edycja trzecia MSA, najnowsza - marzec, 2002 rok.

W wydaniu trzecim główne zmiany to:

 • wielkości EV, AV, R&R, PV i TV - w wydaniu 1-szym i 2-gim były rozumiane jako przedziały, obecnie (edycja 3-cia) jako odchylenia standardowe,
 • tym samym wielkości K1, K2, K3 są w edycji trzeciej 5,15 razy mniejsze niż w edycji drugiej.

 

Jednakże powyższe zmiany nie przekreślają sposobów liczenia R&R według poprzednich edycji analizy MSA. Wynik uzyskany na obliczeniach wg edycji 2-giej i 3-ciej jest identyczny. 

NA SKRÓTY

THIS SITE USES COOKIES. By using this website you agree to the use of cookies, according to the current browser settings. Using our website without changing the settings for cookies, means that they will be stored in memory. More information can be found in our privacy policy. Learn more about the purpose of their use and change the cookie settings in your browser.