JAKOŚĆ – to ważne! Szkolenia otwarte w BYDGOSZCZY
FLOW CHART, FMEA I PLAN KONTROLI - zapobieganie problemom w procesach i w produktach.
Termin: 18 lipca 2019

Miejsce: GDS Falco, ul. Jagiellońska 109/62, Bydgoszcz
Koszt: 549 zł + 23% VAT
(Zgłoszenia do: 12.07.2019)

PROBLEM SOLVING - warsztaty zespołowego rozwiązywania problemów
Termin: 23 sierpnia 2019

Miejsce: GDS Falco, ul. Jagiellońska 109/62, Bydgoszcz
Koszt: 549 zł + 23% VAT
(Zgłoszenia do: 19.08.2019)

Wymagania Waszych klientów powodują, że działy jakości i produkcja prowadzą wytężone działania w zakresie zapewnienia najwyższej efektywności. Brak błędów, wysoka efektywność pracy, terminowość to standard, który zapewniacie swoim Klientom.  

Proponujemy Wam spotkanie z praktykiem, trenerem o wieloletnim, bogatym doświadczeniu, który może poprzez szkolenia odpowiedzieć Wam na pytania:

  • Jak w praktyce najlepiej wdrożyć narzędzia jakości?
  • Z jakich dobrych praktyk, sprawdzonych rozwiązań korzystać?
  • Jakie zmiany warto wprowadzić po porównaniu Waszego sposobu działania z tym, jak to robią inni?

Jeżeli cenią sobie Państwo aktualną, praktyczna wiedzę i chcą się wymienić swoimi doświadczeniami zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach otwartych.

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w wydarzeniu skontaktuj się z nami. Obowiązują zaproszenia imienne. 

Kontakt w sprawie samplingów – północna Polska
Marcin Kozakiewicz

608 850 195
m.kozakiewicz@falco.edu.pl

Kontakt w sprawie samplingów – południowa Polska
Agnieszka Lewandowska

795 491 331
a.rokicka@falco.edu.pl

RODO – Ochrona danych osobowych w GDS Falco. Klauzula informacyjna dla osób chcących wziąć udział w szkoleniach otwartych.

Na podstawie art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), dalej „RODO” informuję, że administratorem zawartych w tabeli danych osobowych jest Grupa Doradczo-Szkoleniowa M. Lipkowski M. Szymański Spółka Jawna z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Jagiellońskiej 109/62, e-mail: biuro@falco.edu.pl.

W związku z pozyskaniem przez Administratora od Pani / Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
1. Żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
2. Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Jako administrator Pani/ Pana danych informuję, że Pani/Pana, że:
1. Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich;
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres współpracy szkoleniowej ze zlecającym szkolenia.
podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do wykonania usługi szkoleniowej i wystawienia dla Pani / Pana certyfikatu potwierdzającego jego ukończenie.

Na formularzu zgłoszeniowym umieściliśmy poniższą klauzulę, którą potwierdza swoim podpisem każdy uczestnik szkolenia otwartego.
„Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), dalej „RODO” oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w celach szkoleniowych, a w szczególności do wystawienia certyfikatu, umieszczenia na liście obecności i utrzymywania dalszych kontaktów szkoleniowych”