PEŁNE SPEKTRUM OPTYMALIZACJI. Czyli jak przygotować się do kryzysu?
Termin: 31 maja 2019
Miejsce: Zamek Topacz Resort & Art SPA, ul. Główna 12, ŚLĘZA
Koszt: 695 zł + 23% VAT

Mam przyjemność zaprosić Państwa na spotkanie praktyków „Pełne spektrum optymalizacji.Czyli jak przygotować się do kryzysu?” 
Uczestnicy to osoby zainteresowane ukrytymi mechanizmami działania zespołów oraz konstruktywni krytycy, którzy oczekują konfrontacji własnych przeżyć z doświadczeniami innych. 

Program spotkania opiera się na bazie rzeczywistych doświadczeń w przemyśle w latach 2016-2018.

Jeżeli cenią sobie Pan wiedzę o aktualnych trendach w efektywnym realizowaniu wyzwań stojących przed zespołami optymalizacyjnymi i oczekują inspirujących życiowych przykładów to osobiście zapraszam 31 maja 2019 do Hotelu Topacz.

AGNIESZKA LEWANDOWSKA

Dyrektor Operacyjna
GDS Falco

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w wydarzeniu skontaktuj się z nami. Obowiązują zaproszenia imienne. Termin przesyłania formularzy zgłoszeniowych: 10.05.2019

Kontakt w sprawie samplingów – południowa Polska
Agnieszka Lewandowska

795 491 331
a.rokicka@falco.edu.pl

Kontakt w sprawie samplingów – północna Polska
Marcin Kozakiewicz

608 850 195
m.kozakiewicz@falco.edu.pl

RODO – Ochrona danych osobowych w GDS Falco. Klauzula informacyjna dla osób chcących wziąć udział w szkoleniach otwartych.

Na podstawie art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), dalej „RODO” informuję, że administratorem zawartych w tabeli danych osobowych jest Grupa Doradczo-Szkoleniowa M. Lipkowski M. Szymański Spółka Jawna z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Jagiellońskiej 109/62, e-mail: biuro@falco.edu.pl.

W związku z pozyskaniem przez Administratora od Pani / Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
1. Żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
2. Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Jako administrator Pani/ Pana danych informuję, że Pani/Pana, że:
1. Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich;
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres współpracy szkoleniowej ze zlecającym szkolenia.
podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do wykonania usługi szkoleniowej i wystawienia dla Pani / Pana certyfikatu potwierdzającego jego ukończenie.

Na formularzu zgłoszeniowym umieściliśmy poniższą klauzulę, którą potwierdza swoim podpisem każdy uczestnik szkolenia otwartego.
„Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), dalej „RODO” oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w celach szkoleniowych, a w szczególności do wystawienia certyfikatu, umieszczenia na liście obecności i utrzymywania dalszych kontaktów szkoleniowych”