PRODUKTYWNE ZESPOŁY 2019
Termin: 1 marca 2019
Miejsce: Zagórze Śląskie, ul. Spacerowa 6
Koszt: 495 zł + 23% VAT

„Produktywne zespoły 2019” to spotkanie ludzi wymagających, zainteresowanych ukrytymi mechanizmami działania częściowo autonomicznych zespołów oraz konstruktywnych krytyków, którzy oczekują konfrontacji własnych przeżyć z doświadczeniami innych. 

Jeżeli cenią sobie Państwo wiedzę o aktualnych trendach w efektywnym realizowaniu wyzwań stojących przed zespołami optymalizacyjnymi i oczekują inspirujących życiowych przykładów – spotkajmy się 1 marca 2019 roku w Hotelu Maria Antonina.

Odrobina czasu, którą wspólnie poświęcimy temu wydarzeniu, będzie jak kolejny krok ku osobistej i zespołowej efektywności.

Prześlij formularz zgłoszeniowy do 15.02.2019

MENTOR PRODUKCJI
Termin: 4 marca 2019
Miejsce: Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 59
Koszt: 495 zł + 23% VAT

GDS Falco od wielu lat skutecznie działa w strefach przemysłowych całej Polski. Wspólnie obserwujemy jak sytuacja personalna wpływa na proces produkcyjny. 

Podczas spotkań i szkoleń dzielimy się doświadczeniem, rozwiązujemy problemy i przygotowujemy się do realizacji najbliższych wyzwań. Jednym z nich jest zabezpieczenie procesu produkcji poprzez utrzymanie stabilnej załogi i jak najlepsze wykorzystanie potencjału zatrudnionych pracowników. 

Zapraszam Państwa na specjalnie zaprojektowane warsztaty, które poruszają tematykę zatrzymywania pracowników w firmie z uwzględnieniem procesu adaptacyjnego.  Jestem przekonany, że zaproponowany temat okaże się dla Państwa ciekawy, a wypracowane rozwiązania zainspirują do wdrażania ich w Państwa Firmie.

Prześlij formularz zgłoszeniowy do 20.02.2019

Kontakt w sprawie samplingów – południowa Polska
Agnieszka Rokicka

795 491 331
a.rokicka@falco.edu.pl

Kontakt w sprawie samplingów – północna Polska
Marcin Kozakiewicz

608 850 195
m.kozakiewicz@falco.edu.pl

RODO – Ochrona danych osobowych w GDS Falco. Klauzula informacyjna dla osób chcących wziąć udział w szkoleniach otwartych.

Na podstawie art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), dalej „RODO” informuję, że administratorem zawartych w tabeli danych osobowych jest Grupa Doradczo-Szkoleniowa M. Lipkowski M. Szymański Spółka Jawna z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Jagiellońskiej 109/62, e-mail: biuro@falco.edu.pl.

W związku z pozyskaniem przez Administratora od Pani / Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
1. Żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
2. Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Jako administrator Pani/ Pana danych informuję, że Pani/Pana, że:
1. Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich;
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres współpracy szkoleniowej ze zlecającym szkolenia.
podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do wykonania usługi szkoleniowej i wystawienia dla Pani / Pana certyfikatu potwierdzającego jego ukończenie.

Na formularzu zgłoszeniowym umieściliśmy poniższą klauzulę, którą potwierdza swoim podpisem każdy uczestnik szkolenia otwartego.
„Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), dalej „RODO” oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w celach szkoleniowych, a w szczególności do wystawienia certyfikatu, umieszczenia na liście obecności i utrzymywania dalszych kontaktów szkoleniowych”