TPM a-GAIN!
Termin: 12 kwietnia 2019
Miejsce: Ślęza, ul. Główna 12
Koszt: 695 zł + 23% VAT

Przez ostatnie lata działamy w strefach przemysłowych Dolnego Śląska. Prowadzimy szkolenia w fabrykach i z zainteresowaniem obserwujemy jak ich uczestnicy zmieniają swoje postawy w pracy, wdrażają różne projekty, a pomysły przekuwają na wyniki.

Uważnie Was słuchamy! Co kilka miesięcy prowadzimy dla Was samplingi – zamknięte, ekskluzywne rozmowy na najbardziej aktualne, pojawiające się na strefach tematy. 

W zamkniętym, kameralnym gronie, wymieniamy się wspólnymi doświadczeniami – każdy z każdym, aby bez skrępowania i otwarcie dzielić wiedzą o tym co się udaje, a co nie działa jak trzeba. Rozmawiamy o tym, na jakie działania warto w najbliższym czasie postawić, a czego unikać bo nie daje wyników, albo psuje coś w firmie.

Tym razem chcemy podzielić się z Państwem wynikami badań, które przeprowadził w latach 2016-18 na grupie 64 fabryk wspólnik GDS FALCO Marcin Szymański. Spośród 173 projektów optymalizacyjnych typu LEAN, które przeanalizował 68 najbardziej wartościowych dotyczyło TPM, a wywiady ze 126 przedstawicielami DUR na ten temat dały zaskakujące i przydatne wnioski. 

Jeżeli cenią sobie Państwo wiedzę o aktualnych trendach w TPM i chcą się podzielić swoimi doświadczeniami na ten temat – osobiście zapraszam 12 kwietnia 2019 do Hotelu Topacz.

Spotkajmy się tam, bo łączy nas produkcja!

AGNIESZKA LEWANDOWSKA
Dyrektor Operacyjna
GDS Falco

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w wydarzeniu skontaktuj się z nami. Termin przesyłania formularzy zgłoszeniowych: 31.03.2019

Kontakt w sprawie samplingów – południowa Polska
Agnieszka Rokicka

795 491 331
a.rokicka@falco.edu.pl

Kontakt w sprawie samplingów – północna Polska
Marcin Kozakiewicz

608 850 195
m.kozakiewicz@falco.edu.pl

RODO – Ochrona danych osobowych w GDS Falco. Klauzula informacyjna dla osób chcących wziąć udział w szkoleniach otwartych.

Na podstawie art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), dalej „RODO” informuję, że administratorem zawartych w tabeli danych osobowych jest Grupa Doradczo-Szkoleniowa M. Lipkowski M. Szymański Spółka Jawna z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Jagiellońskiej 109/62, e-mail: biuro@falco.edu.pl.

W związku z pozyskaniem przez Administratora od Pani / Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
1. Żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
2. Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Jako administrator Pani/ Pana danych informuję, że Pani/Pana, że:
1. Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich;
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres współpracy szkoleniowej ze zlecającym szkolenia.
podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do wykonania usługi szkoleniowej i wystawienia dla Pani / Pana certyfikatu potwierdzającego jego ukończenie.

Na formularzu zgłoszeniowym umieściliśmy poniższą klauzulę, którą potwierdza swoim podpisem każdy uczestnik szkolenia otwartego.
„Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), dalej „RODO” oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w celach szkoleniowych, a w szczególności do wystawienia certyfikatu, umieszczenia na liście obecności i utrzymywania dalszych kontaktów szkoleniowych”