Dorota Szymańska

Od ponad 10 lat projektuję i prowadzę szkolenia. Mój warsztat trenerski to doświadczenie pracy z setkami grup szkoleniowych o różnorodnej specyfice i oczekiwaniach.  Projektuję warsztaty, na których ćwiczymy w oparciu o realne sytuacje z codziennej pracy uczestników. Klienci cenią w pracy ze mną kompleksowe podejście do ich problemów, nastawienie na cel i mierzenie efektów, a także dobrą atmosferę pracy. Szkolenia ze mną są oparte o sprawdzoną wiedzę i praktyczne przykłady jej zastosowania. Ciekawie i profesjonalnie jest też dlatego, że łączę pracę trenerską z pracą doradczą – sama korzystam z metod i narzędzi, o których uczę.

W mojej pracy zmieniam jakość działania firm w zakresie:

 • zwiększam skuteczność handlową pracowników poprzez treningi z zakresu technik sprzedaży, telemarketingu, standardów obsługi klienta, negocjacji,
 • rozwijam umiejętności kierownicze liderów, w szczególności w zakresie komunikacji z pracownikami, delegowania zadań, motywowania finansowego i poza finansowego, budowania zespołu, zarządzania sprzedażą, prowadzenia rekrutacji, prowadzenia rozmów oceniających,
 • projektuję rozwiązania i doskonalę procesy HR (zarządzanie kompetencjami, diagnoza predyspozycji zawodowych, projektowanie szkoleń i ocena efektywności szkoleń, przygotowanie do zawodu trenera wewnętrznego,  proces rekrutacji i systemy ocen).

Moje doświadczenie obejmuje projekty dla:

 • menedżerów (średniego i wyższego szczebla a także mistrzów i brygadzistów),
 • handlowców i pracowników obsługi klienta, serwisu,
 • pracowników działu HR, administracji,

i znajomość branż:

 • agro (maszyny, nawozy, pasze),
 • drzewnej,
 • edukacyjnej,
 • tworzyw sztucznych,
 • medycznej,
 • organizacji  i stowarzyszeń,
 • poligraficznej,
 • spożywczej,
 • sieci handlowych.

A to ciekawe!

Polecam moją książkę: „Przekonaj pracowników do dbania o jakość”, wydawnictwo Diffin 2011.