Nasza marka: Gen Odporności

genOd 2013 roku rozwijamy własną metodykę badawczą i rozwojową dedykowaną zespołom w firmach. Prowadzimy systematyczne diagnozy i wspieramy działania naprawcze w zespołach menedżerskich, produkcyjnych, handlowych i projektowych. Skupia badanie zespołu na mierzeniu jego skuteczności  w obrębie 4 sił, nazywanych genami odporności:

1. Otwarta komunikacja

Oznacza umiejętność komunikowania się w ważnych  sytuacjach: o decyzjach, o wątpliwościach, o pomysłach i problemach. U jej podstaw leży wzajemna wiedza o swoich celach i aktualnych wyzwaniach. Otwarta komunikacja zaczyna się od zaufania i dobrych relacji.

2. Współdziałanie

Oznacza umiejętność zespołowego doskonalenia firmy, rozwiązywania problemów dzięki działaniu ponad indywidualnymi celami działów, osób, stanowisk. Koordynowanie ze sobą zadań dla optymalnego efektu.

3. Przyjmowanie odpowiedzialności

Oznacza umiejętność kształtowania przez przełożonego warunków do indywidualnej odpowiedzialności pracowników za swoją pracę. Składają się na nie zrozumiałe zakresy obowiązków, jasno stawiane i rozliczane cele, rzetelny system raportowania,  zaufanie do kompetencji pracownika na jego odcinku pracy.

4. Samodzielność i inicjatywa

Oznacza umiejętność proponowania działań, rozwiązań zamiast biernego wykonawstwa. Oznacza realizację zadań bez konieczności ingerowania przełożonych w sprawy operacyjne.