Wrzesień 5, 2015

Jak rozwiązywać problemy produkcyjne?

Problem solving to konfiguracja metod i narzędzi, które pozwalają zespołom efektywniej rozwiązywać problemy.

W organizacjach problemy pojawiają się stale i z różnym natężeniem i obejmują wszystkie obszary biznesowej aktywności. Wiele z tych problemów powtarza się. Wewnętrzne, czy zewnętrzne reklamacje – z wielkim trudem wygaszane, rozpalają się na nowo. Załatwione i zapomniane problemy pojawiają się po kilku miesiącach, czy nawet tygodniach i wymagają ponownego zajęcia się nimi.

Organizacja czuje, że traci czas, marnuje swoje najlepsze zasoby na „odkręcanie problemów” zamiast zainwestować je w doskonalenie, optymalizację procesów czy tworzenie nowych usług i produktów.

“Problem solving” inicjuje proces rozwiązywania problemów. Zamienia „gaszenie pożarów” na zapobieganie.

Pracujemy z zespołami, które uczą się wyboru najskuteczniejszych narzędzi i ich zastosowania dla swojej specyfiki. Sięgamy wtedy do:

  1. Narzędzi jakościowych takich jak: diagram Ishikawy 5M+E oraz techniki wspierającej 5Why. Pozyskujemy, analizujemy i systematyzujemy dane z 6 obszarów przyczyn problemów: 1. ludzie, 2. urządzenia, 3. materiały; 4. metody 5. decyzje; 6. otoczenie.
  2. Wykorzystujemy analizę Pareto, listy kontrolne, wykresy trendu i korelacji, histogramy, technika ABCD Suzuki.
  3. Zapobiegamy problemom w procesach i projektach za pomocą analizy FMEA, posługiwanie się wskaźnikami Severity, Occurence, Detection, RPN i Classification. Wykorzystujemy metodę Poka Yoke.
  4. Tworzymy raporty 8D i A3 i dokumentujemy proces zarządzania problemami spełniając wymagania metodyk PDCA, SDCA i projektów DMAIC.
  5. Uczymy się zastosowania techniki Mind mappingu do zbierania i analizy informacji, rozwiązywania problemów, wizualizacji projektów i zadań o dużej złożoności i zarządzania nimi.
  6. Standaryzujemy najlepsze praktyki postępowania. Stabilizujemy udoskonalone procesy. Potrafimy zarządzać zmianą w taki sposób, że staje się ona akceptowalna i nie umiera na etapie wdrożenia do praktyki firmy / zakładu.

Narzędzia te, jeśli w optymalny sposób są dopasowane do firmy i sytuacji problemowej, to maksymalizują efektywność pracy zespołów problemowych. Robią to w taki sposób, aby ułatwić zespołom panowanie nad pojawiającymi się problemami i standaryzować najlepsze praktyki postępowania.

Publikacje
About Marcin Szymański

Marcin Szymański od 2002 roku zawodowo zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem systemów zarządzania i narzędzi lean management. Współpracuje z firmami z całej Polski z różnych branż, przemysłu, handlu i usług. Pracuje z liderami stref przemysłowych, od automotive po przemysł ciężki, branżę chemiczną, elektroniczną i koncerny spożywcze. W projektach łączy twarde techniki z miękkimi: inżynierię procesową i lean management z psychologią zespołów.