Delegowanie i kontrola zadań

Przekazywanie i kontrola zadań. Optymalny podział czasu pomiędzy poszczególnych pracowników w zespole. Czynniki decydujące o sposobie przekazywania zadania. Najczęstsze błędy popełniane przy przekazywaniu zadań

 1. Program szkolenia

  Przekazywanie i kontrola zadań. Optymalny podział czasu pomiędzy poszczególnych pracowników w zespole.

  Motywacja i wiedza pracownika – czynniki decydujące o sposobie  przekazywania zadania:

  • Doświadczony zmotywowany pracownik – jak przekazać i kontrolować zadanie?
  • Mistrz bez skrzydeł – jak przekazać i kontrolować zadanie, gdy doświadczonej osobie brak motywacji?
  • „Nowy” przyszedł – jak przekazać i kontrolować zadanie osobie o małym doświadczeniu?
  • Nie wiem i nie chcę wiedzieć – jak przekazać i kontrolować zadanie osobie bez motywacji i doświadczenia.
  • Symulacja według scenariusza przekazania i kontroli zadania dla różnych sytuacji uwzględniają specyfikę codziennej pracy uczestników szkolenia. 

  Najczęstsze błędy popełniane przy przekazywaniu zadań

  • Czego unikać podczas przekazywania zadań?
  • Poziom instrukcji, wsparcia, kontroli podczas przekazywania zadania.
 2. Adresaci szkolenia
  • Kierownicy
  • Liderzy
  • Brygadziści
  • Mistrzowie