Motywowanie i rozmowa dyscyplinująca. Typy osobowości.

Rozmowa motywująca. Budowanie atmosfery pracy. Motywowanie pozafinansowe. Rozmowa dyscyplinująca. Reagowanie w trudnych sytuacjach. Rozwiązywanie konfliktów pomiędzy pracownikami. Typy osobowości w pracy

 1. Program szkolenia

  Rozmowa motywująca. Budowanie atmosfery pracy. Motywowanie pozafinansowe.

  • Przygotowanie się do rozmowy motywującej – planowanie rozmowy.
  • Co dokładnie powiedzieć pracownikowi? – algorytm rozmowy nagradzającej.
  • Zachowanie w trakcie rozmowy – okazywanie uznania, wzmacnianie pozytywnych zachowań.
  • Nagrody pozafinansowe indywidualnie dopasowane do pracownika, rodzaju osiągnięć. Co motywuje, a co odbiera motywację?

  Rozmowa dyscyplinująca.

  • Rozmowa dyscyplinująca pracownika. Przebieg rozmowy krok po kroku.
  • Poza finansowe, psychologiczne narzędzia szefa. 
  • Jak wolno, a jak nie wolno zareagować?

  Reagowanie w trudnych sytuacjach.

  • Budowanie wypowiedzi – co dokładnie powiedzieć, aby zareagować asertywnie?
  • Budowanie asertywnych wypowiedzi dla wybranej, rzeczywistej sytuacji.
  • Sposób reakcji w sytuacji nadmiernych emocji – jak wyciszyć siebie, jak wyciszyć rozmówcę.
  • Reagowanie w sytuacji presji czasu.

  Typy osobowości w pracy (zachowania, motywacje, wykonywanie zadań):

  • Jak rozpoznać typ osobowości? Charakterystyka 4 typów osobowości.
  • Jak pracownicy o poszczególnych typach osobowości: budują relacje z innymi, analizują sytuacje problemowe, reagują w stresie i presji, podejmują decyzje? 
  • Co ich motywuje? 
  • Co odbiera motywację? 
  • Jak się uczą najefektywniej?
  • Jakie są ich słabsze, a jakie mocne strony?
  • Instrukcja obsługi.

  Komunikacja z osobą o określonym typie osobowości: 

  • Jak powinna wyglądać rozmowa z osobą o danym typie osobowości? 
  • Najczęściej popełniane błędy w komunikacji wynikające z różnicy w osobowości.
  • Jak reagować na zachowania rozmówcy o danym typie osobowości? 
  • Co warto wiedzieć o reakcjach rozmówcy, by nie interpretować ich wprost? 

  Rozwiązywanie konfliktów  pomiędzy pracownikami:

  • Rodzaje konfliktów
  • Jak poszczególne typy osobowości reagują w konflikcie? Co je wytrąca z równowagi? Jak dojść do porozumienia?
  • Mediacje pomiędzy pracownikami.
 2. Adresaci szkolenia
  • Kierownicy
  • Liderzy
  • Brygadziści
  • Mistrzowie