Szkolenie: Motywowanie pracowników do zadań

Szkolenie podpowiada sprawdzone, dopasowane do specyfiki firm w Polsce metody motywowania pracowników do zadań.

 1. Krótki opis

  Motywowanie pracowników do zadań, budowanie zespołowej  i indywidualnej odpowiedzialności.

 2. Program szkolenia

  Jak motywować?

  • Psychologia motywacji.
  • Motywacja indywidualna i motywacja zespołowa.
  • Motywacja wewnętrzna pracowników.
  • Co motywuje do zadań? Wyniki badań w Polsce.
  • Różnice w motywacji: firmy produkcyjne, handlowe, pracownicy agencji pracy, kobiety, mężczyźni, wiek pracownika.
  • Kiedy działa motywowanie finansowe – zasady, których należy przestrzegać  i błędy, których należy unikać.
  • Do czego jak motywujemy?

  Rozmowa motywująca

  • Przygotowanie się do rozmowy motywującej –planowanie rozmowy.
  • Co dokładnie powiedzieć pracownikowi? – algorytm rozmowy.
  • Zachowanie w trakcie rozmowy – okazywanie uznania, wzmacnianie pozytywnych zachowań.
  • Nagrody poza finansowe indywidualnie dopasowane do pracownika, rodzaju osiągnięć. Co motywuje a co odbiera motywację?

  Motywacja w zespole

  • Oddziaływanie na pracowników o różnym poziomie motywacji.
  • Jak motywować zespół na poszczególnych etapach rozwoju?
  • Jak reagować na sukcesy i na niepowodzenia pracy zespołowej.
  • Rywalizacja czy współpraca – promowanie pożądanych zachowań wśród pracowników w zespole.
  • Konflikty i trudności w zespole.
 3. Adresaci szkolenia
 4. Mierzenie efektów

  Po szkoleniu sprawdzamy efekty. Mierzymy skuteczność szkolenia w ustalony z klientem sposób.

 5. Metody szkoleniowe
  • Ćwiczenia indywidualne,
  • Symulacje rozmów telefonicznych ze sprzętem nagrywającym,
  • Case study.