Szkolenie: Negocjacje zakupowe/ sprzedażowe

Szkolenie zawiera specyfikę strony kupującej i sprzedającej, dając szersze spojrzenie na narzędzia i taktyki negocjacji.

 1. Krótki opis

  Szkolenie zawiera specyfikę strony kupującej i sprzedającej, dając szersze spojrzenie na narzędzia i taktyki negocjacji. Pozwala unikalnie połączyć perspektywę nabywcy ze stanowiskiem, oczekiwaniami dostawcy. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do swobodnego poruszania się między negocjacjami partnerskimi i siłowymi, budowanie relacji, ale też ochrona swoich interesów.

 2. Program szkolenia
  1. Spojrzenie na negocjacje od strony kupującego:
   Jak formułować zapytania, oczekiwania cenowe 
i jakościowe,
   Jak poszukiwać swojej alternatywy i wzmacniać swoją pozycję?
   Jak przygotować i przeprowadzić rozpoznanie dostawców.
   Jakimi metodami budować strefę porozumienia, od warunków wyjściowych do testowania granic?
   Jakie  negocjacyjne taktyki zakupowe stosować?
   Jak argumentować nakłaniając do ustępstw, negocjować ceny i rabaty,
   Jak osiągać porozumienie  w sytuacji niezadowolenia, zastrzeżeń, reklamacji,
   Jak osiągać porozumienie w sytuacji zwiększonego popytu, słabej pozycji w negocjacjach.
   Jak wykorzystywać wiedzę o różnicach w typach osobowości  w negocjacjach.
  2. Negocjacje od strony sprzedającego.
   Jak skutecznie odpowiadać na zapytanie, inicjować negocjacje,
   Składanie oferty wyjściowej i jej uzasadnianie,
   Kiedy jakie sprzedażowe taktyki negocjacyjne stosować.
  3. Negocjacje siłowe i partnerskie.
   Jak dobierać strategie negocjowania w zależności 
od branży, stanowiska, sytuacji?
   Jakie role przyjmować w negocjacjach partnerskich 
i siłowych.
 3. Adresaci szkolenia

  Pracownicy działu handlowego i działu zakupów.

   

   

 4. Mierzenie efektów

  Po szkoleniu sprawdzamy efekty. Mierzymy skuteczność szkolenia w ustalony z klientem sposób.

 5. Metody szkoleniowe
  • Ćwiczenia indywidualne,
  • Symulacje rozmów telefonicznych ze sprzętem nagrywającym,
  • Case study.