Negocjacje zakupowe

Fundamenty negocjacji. Taktyki negocjacyjne. Przygotowanie do negocjacji. Mocne i słabe strony kupca. Praktyka efektywnej perswazji. Style negocjacyjne. Sytuacje konfliktowe i kryzysowe podczas negocjacji. Komunikacja w negocjacjach telefonicznych i bezpośrednich.

 1. Program szkolenia

  Komunikacja w negocjacjach telefonicznych i bezpośrednich.

  • Ton głosu, tempo mówienia, słownictwo.
  • Mimika, gestykulacja, dystans przestrzenny, kontakt wzrokowy.
  • Zasady zachowania się podczas negocjacji.
  • Praca tonem głosu, stosowanie ciszy w negocjacjach.

  Fundamenty negocjacji

  • BATNA,
  • ZOPA,
  • Warunki brzegowe.

  Taktyki negocjacyjne

  Rozpoznawanie, obrona, stosowanie podstawowych taktyk:

  • Niepełnego pełnomocnictwa,
  • Odłóżmy to na później,
  • Nagroda w raju,
  • Presja czasu,
  • Śmieszne pieniądze,
  • Taktyki zespołowe – dobry/zły policjant, role taktyczne w zespole i inne.

  Przygotowanie do negocjacji

  • Wypracowanie zasad.
  • Wypracowanie standardu arkusza przygotowania się do negocjacji zawierającego: sposoby budowania wartości – lista kwestii do negocjowania i stopień ich ważności, cel maksymalny i minimalny, ustalenie taktyki, ustępstwa – warunki brzegowe, ,,batnę”, punkty oporu, argumenty, mocne/słabe strony.

  „Kupcem trzeba się urodzić?”. Typy osobowości a mocne i słabe strony kupca. Jak się doskonalić?

  • Osobowość kupca, mocne i słabe strony różnych typów osobowości w sytuacjach z kontrahentem.
  • Przełamywanie swoich nawyków. 
  • Ratunku, zjada mnie rutyna! Jak odświeżyć swój warsztat zakupowy?
  • Określanie momentów rozmowy zakupowej, w których jestem bardzo/ mało skuteczny. Korygowanie zachowania.

  Praktyka efektywnej perswazji

  • Wywieranie wpływu na partnerów – krok po kroku do osiągnięcia zakładanych celów. 
  • Analiza wypowiedzi – technika uzasadniania zajmowanych stanowisk i wizualizacji negocjowanych opcji. 
  • Techniki perswazji – czyli jak osiągać porozumienie zgodnie z zakładanymi celami.  
  • Typy osobowości i ich reakcje emocjonalne w trudnych i konfliktowych sytuacjach.
  • Przydatne umiejętności społeczne przez  negocjatorów. 
  • Techniki werbalne w zmianie nastawienia rozmówcy.
  • Gry między negocjatorami – nie dać się zaskoczyć i osiągnąć pożądane porozumienie. 

  Wybór strategii negocjowania

  • Negocjacje pozycyjne (wygrany – przegrany),
  • Negocjacje problemowe (wygrany – wygrany).

  Style negocjacyjne

  • Rywalizacja.
  • Dostosowanie się.
  • Unikanie.
  • Kompromis. 
  • Współpraca. 

  Sytuacje konfliktowe i kryzysowe podczas negocjacji.

  • Zerwanie negocjacji zakupowych. 
  • Impas.
  • Taktyki negocjacyjne 
  • Taktyki manipulacyjne.
  • Techniki sytuacyjne.  
 2. Adresaci szkolenia
  • Pracownicy działów zakupowych
  • Osoby odpowiedzialne za efektywność zakupową
  • Wszystkie osoby zainteresowanych tematyką