Organizacja czasu pracy

Praca na celach. Ustalanie priorytetów. Optymalizowanie zasobów. Doprowadzanie spraw do końca.

 1. Program szkolenia

  Planowanie pracy

  • Analiza wykorzystania czasu pracy na własnym stanowisku.
  • Identyfikacja podstawowych problemów w zarządzaniu sobą w czasie.
  • Błędy w budowaniu harmonogramu własnych działań.
  • „Złodzieje czasu” o charakterze wewnętrznym i zewnętrznym.
  • Analiza własnej skuteczności działania, organizacji dnia.
  • Rozpoznawanie „pożeraczy  czasu” i plan walki z nimi. 
  • Analiza osobistego stylu zarządzania własnym czasem. Diagnoza obszarów problematycznych i wyznaczenie ścieżki osobistego rozwoju.

  1440

  • Indywidualne uwarunkowania w odczuwaniu czasu.

  Planowanie pracy. Doprowadzanie spraw do końca.

  • Jak skutecznie planować zadania.
  • Najnowsza metoda radzenia sobie z różnymi nie zaplanowanymi zadaniami.
  • Jak znaleźć równowagę między zadaniami w pracy i w domu.
  • Reguły skutecznego planowania.
  • Błędy w planowaniu.
  • Kontrola planu.
  • Trening z zastosowaniem  narzędzi planowania – planowanie dnia pracy.

  Wyznaczanie celów i praca na celach

  • Co daje wyznaczanie celów?
  • Zasady i narzędzia do formułowania adekwatnych celów.
  • Teoria SMART.
  • Rodzaje celów i ich realizacja.
  • Trening dotyczący wyznaczania i formułowania celów.
 2. Adresaci szkolenia
  • Kierownicy
  • Liderzy
  • Brygadziści
  • Mistrzowie