Przekazywanie decyzji i kontrola pracownicza

Przekazywanie i obrona decyzji przełożonego. Kontrola pracownicza - dlaczego i jak należy kontrolować podwładnych, aby było to konstruktywne?

 1. Program szkolenia

  Przekazywanie i obrona decyzji przełożonego.

  • Obszary i pola oddziaływania przełożonego (Decyzje, negocjacje, „prośba”).
  • Model przekazywania decyzji, w tym “trudnych” decyzji (przechodzenie z pola prośby i decyzji do negocjacji) 5 kroków w radzeniu sobie z oporem:
  • Intencje przełożonego,
  • Przekazanie decyzji,
  • “Obrona” podjętej decyzji (narzędzia asertywne np. “zdarta płyta”),
  • Propozycja współpracy nad sposobem wykonania decyzji przez pracownika,
  • Przedstawienie interesów przełożonego i rozpoznanie głównego interesu pracownika (oporu),
  • Pomoc w szukaniu rozwiązań, które zmniejszą “koszty” wykonania decyzji przez pracownika.

  Kontrola pracownicza – dlaczego i jak należy kontrolować podwładnych, aby było to konstruktywne?

  • Dlaczego warto i trzeba kontrolować?
  • “Otrzymujesz to, co kontrolujesz, jeśli nie kontrolujesz – nie otrzymujesz”,
  • Sposoby i metody konstruktywnej kontroli.
  • Podsumowanie kontroli, określenie celów.
 2. Adresaci szkolenia
  • Kierownicy
  • Liderzy
  • Brygadziści
  • Mistrzowie