Radzenie sobie ze stresem

Radzenie sobie ze stresem. Moja strategia na stres. Komunikacja w zespole w sytuacjach presji czasu, zadań, celu.

 1. Program szkolenia

  Radzenie sobie ze stresem. Moje zachowanie w stresie.

  • Czym jest stres? Stres szkodliwy i mobilizujący.
  • Główne przyczyny stresu w pracy. Presja zadań, czasu, zmiana, reakcje innych.
  • Moje sytuacje stresowe: źródła stresu.
  • Diagnoza indywidualnych stresorów.  Na co mam wpływ? O co się powinienem troszczyć? 
  • Indywidualne reakcje na stres: rozpoznanie swoich najczęstszych zachowań. Objawy stresu.
  • Myślenie i reagowanie w stresie: katastrofizowanie, generalizowanie, czytanie w myślach, polaryzacja, obwinianie, filtrowanie, wybuch emocji.

  Moja strategia na stres. 

  • Sposoby radzenia sobie ze stresem – przegląd metod. Techniki redukcji stresu.
  • Indywidualne metody reagowania w sytuacji stresu.
  •  Wypracowanie sobie indywidualnych sposobów reakcji na sytuacje stresowe.

  Komunikacja w zespole w sytuacjach presji czasu, zadań, celu.

  • Pułapki zachowań zespołu w stresie:  
  • Zły przepływ informacji, 
  • Działanie bez zastanowienia, 
  • Przerzucanie się odpowiedzialnością.
  • Jak stanowczo i bez emocji rozmawiać ze sobą w stresie?
  • Jak wyciszyć rozmówcę?
  • Jak wyciszyć siebie?
  • Jak się komunikujemy w sytuacji presji czasu w zespole. Symulacja.
  • Trening rozmowy w sytuacji nadmiernych emocji.
 2. Adresaci szkolenia
  • Kierownicy
  • Liderzy
  • Brygadziści
  • Mistrzowie