Rola lidera

Określenie roli lidera. Budowanie autorytetu. Zasady współpracy. Tworzenie zespołu.

 1. Program szkolenia

  Określenie roli lidera.

  Budowanie sobie autorytetu.

  Sytuacje, w których autorytet może zostać podważony. 

  • Bycie liderem jako droga rozwoju zawodowego – w kontekście oceny swojej kariery, poczucia satysfakcji z życia i wykonywanych zadań. 
  • Pułapki ról  – oczekiwania innych, autorytet wśród byłych współpracowników, zjednywanie sobie zespołu, ambicja i stawiane sobie wymagania.
  • Plan działania. Oczekiwania wobec mojej pracy – moje oczekiwania wobec pracowników. Kryteria oceny mojej skuteczności.

  Zasady współpracy – wypracowanie wspólnych zasad.

  • Cele firmy i zasady pracy  w moim zespole.
  • Zasady współpracy – pozytywne i negatywne  postawy i zachowania. Co doceniam, czego nie toleruję.
  • Przedstawianie swoich zasad, rozmowa o postawach pracowników, przestrzeganiu, lekceważeniu i  łamaniu zasad.
  • Ćwiczenie: Nasz katalog zasad.

  Budowanie zespołu.

  • Rodzaje ról nieformalnych w zespole, rozpoznawanie ról nieformalnych w zachowaniach pracowników, ich wpływ na zespół.
  • Jakie zachowania i jakie predyspozycje ma pracownik w każdej z ról?
  • Rozwiązywanie problemów a role nieformalne w zespole.
  • Autodiagnoza swojej roli w zespole.
 2. Adresaci szkolenia
  • Kierownicy
  • Liderzy
  • Brygadziści
  • Mistrzowie