Rozmowa o cenie i zamykanie transakcji

Podawanie klientowi ceny produktu w atrakcyjny sposób. Negocjowanie rabatu i utrzymywanie marży. Techniki zamykania transakcji. Utwierdzenie w decyzji o zakupie i kontakt po sprzedaży.

 1. Krótki opis

  Wskazujemy metody podawania ceny. Omawiamy ekonomię behawioralną postrzegania liczb i cen. Poznajemy taktyki negocjacji cen i metody dawania ustępstw. Trenujemy techniki zamykania transakcji w odniesieniu do rzeczywistych sytuacji poszczególnych handlowców.

 2. Program szkolenia

  Zastrzeżenia klientów

  • Pilnuj klienta swego, czyli jak nie „przegapić” transakcji.
  • Zastrzeżenia. Zagrywki, uprzedzenia, prawdziwe wątpliwości. Stereotypy 
na temat marki, przekonania klienta 
i ich pokonywanie.
  • Inni dają mi taniej. Podawanie ceny, rabaty 
i marże. Argumentacja i taktyki.

  Podawanie i negocjowanie ceny

  • Metody podawania ceny klientowi,
  • Jak zachować marżę? Negocjacyjne taktyki cenowe.
  • Wyliczenia, kalkulacje, zyskowność produktu.
  • Negocjowanie ustępstw i rabatów.
  • Trening mówienia o cenie.
  • Trening negocjowania marży.

  Zamykanie transakcji

  • Rozpoznawanie gotowości do zakupu.
  • Zamykanie transakcji. Klient roszczeniowy, klient niezdecydowany.
  • Metody zamykania transakcji – przegląd technik i krótkie ćwiczenia testujące.
  • Zamykanie przedłużających się transakcji.
  • Kontakt po sprzedaży.
 3. Adresaci szkolenia

  Pracownicy działu handlowego i działu zakupów.

   

   

 4. Efekty szkolenia