Szkolenie: Program 5S w obszarze produkcji i strefie logistyczno – magazynowej

Jak poprzez program 5S utrzymać wysoką jakość stanowisk pracy?

 1. Krótki opis

  Pomagamy naszym Klientom osiągnąć 3 cele:

  1. Zrealizować profesjonalny trening dla zespołu odpowiedzialnego za zaprojektowanie i wdrożenie programu 5S w firmie.

  Z uczestnikami kursu „Program 5S” pracujemy nad identyfikacją osobistych korzyści z wdrożenia tego narzędzia Lean w firmie aby zmotywować zespół do wspólnego wysiłku podczas wdrożenia, kontroli postępów prac i sposobów weryfikacji skuteczności wdrożenia.

  Trener dba o praktyczne przykłady ze swoich doświadczeń w innych firmach i jednocześnie inspiruje zespół do samodzielnej pracy. Przekazuje praktyczne rozwiązania i porady na temat planowania i zastosowania poszczególnych rozwiązań w praktyce firmy Klienta.

  2. Pomóc w przeprowadzeniu wdrożenia programu 5S w wybranych obszarach pilotażowych.

  Pomagamy wskazać najlepszy obszar pilotażowy do wdrożenia 5S, zebrać i zintegrować zespół oraz dostarczyć przykłady praktycznych rozwiązań, w taki sposób, aby zapewnić optymalny proces wdrożenia Programu 5S a po jego zakończeniu trwały i satysfakcjonujący rezultat.

  3. Wspierać Klienta w zapewnieniu trwałości rozwiązań, tak aby wdrożenie nie było zdarzeniem incydentalnym a początkiem procesu standaryzacji najlepszych praktyk postępowania.

  Dbamy o skuteczność naszych działań i pomagamy w ich ocenie – przekazując najlepsze wzorce auditowania funkcjonujących programów 5S lub wedle życzenia Klienta przeprowadzając taki audit w jego imieniu.

  Dostarczamy narzędzia i rozwijamy kompetencje auditorów Programu 5S, wspieramy firmy w powiązaniu utrzymania standardów z programami motywacyjnymi i systemami ocen. Dbamy aby 5S nie wypalił się szybko, a stał się zestawem standardów utrzymywanych i rozwijanych długo po zakończeniu projektu szkoleniowego.

 2. Program szkolenia

  Program 5S to zbiór zasad służący do zwiększania efektywności na stanowiskach pracy. Jego nazwa pochodzi od pięciu słów odnoszących się do 5 etapów postępowania:

  1. (SEIRI) SELEKCJA. Diagnoza problemu i oddzielenie wyposażenia
  i materiałów niezbędnych od zbędnych na stanowiskach pracy.

  2. (SEITON) SYSTEMATYZOWANIE. Wszystko na miejscu i miejsce na wszystko. Wprowadzenie zasad systematyki i ergonomii.

  3. (SEISO) UTRZYMYWANIE PORZĄDKU. Wypracowanie najlepszych praktyk postępowania w zakresie porządku.

  4. (SEIKETSU) WPROWADZENIE STANDARDÓW. Wypracowanie przez zespół ds 5S najlepszych praktyk postępowania pozwalających na standaryzację pracy, wykonywanych czynności, kontrolę stanowiska i procesu oraz umożliwiające tworzenie profesjonalnych szkoleń i instruktarzy stanowiskowych.

  5. (SHITSUKE) UTRZYMANIE STANDARDÓW. Wprowadzenie profesjonalnego programu samodyscypliny dla pracowników.

  Dodatkowo 6. (SAFETY) ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA. Na każdym etapie wdrażania Programu 5S zespół wdrożeniowy dba o zachowanie wysokich standardów BHP.

  Podczas warsztatów, zespoły, w procesach, na stanowiskach pracy i w gniazdach produkcyjnych poszukują i analizują 8 typów marnotrawstwa tzw. MUDA, czyli:

  1. Nadprodukcja – nadmierne wytwarzanie: produktów, półproduktów, komponentów, detali, informacji itp..
  2. Oczekiwanie – utrzymywanie dyspozycyjności pracowników maszyn i urządzeń
  3. Zbędne przemieszczanie zapasów, produktów, zasobów w obrębie obszaru,
  4. Zbędne czynności (ruchy) pracowników, wykonywane w toku wykonywania pracy,
  5. Nadmierne przetwarzanie – dodawanie produktom dodatkowych, zbędnych cech,
  6. Nadmierne zapasy – zamrożone materiały w operacjach i w magazynach,
  7. Defekty – naprawianie, poprawianie lub brakowanie wad / niezgodności,
  8. Niewłaściwe wykorzystanie możliwości fizycznych i potencjału intelektualnego pracowników.

  Dzięki temu warsztaty nie są tylko teoretycznym przygotowaniem uczestników do wdrażania Programu 5S w swojej firmowej specyfice, ale stanowią pierwszy etap wdrożenia – dając podstawy do skutecznego wyeliminowania marnotrawstwa (MUDA) z analizowanych procesów i stanowisk pracy.

 3. Adresaci szkolenia

  W GDS FALCO mamy doświadczenie w realizacji szkoleń i wdrożeń Programów 5S w:

  1. przemyśle (automotive, przemysł ciężki i konstrukcyjny, branża meblarska, chemiczna, rolno – spożywcza i inne)
  2. usługach (finanse, windykacja, edukacja, ochrona zdrowia itd.)
  3. handlu (wielkopowierzchniowym, sprzedaży dóbr i rozwiązań przemysłowych, branży FMCG i innych)

  Kto może brać udział w takich warsztatach?

  Uczestnikiem warsztatów 5S powinny być osoby zaangażowane na etapie planowania, wdrażania i nadzoru nad realizacją wszystkich działań z zakresu Lean management w przedsiębiorstwie. Klientami naszych szkoleń z zakresu 5S są pracownicy działów operacyjnych, średni, niższy nadzór jak i zarządy fabryk i przedsiębiorstw usługowych.

 4. Efekty szkolenia

  Zaplanowanie i przestrzeganie przez pracowników zasad 5S w miejscu pracy gwarantuje wysoką produktywność, wysoką jakość, bezpieczeństwo pracy i co najważniejsze, daje niezbędne podstawy do dalszego doskonalenia procesów.

  Dzięki wdrożeniu Programu 5S możecie Państwo oczekiwać w firmie:

  1. Lepszej organizacji pracy pracowników na stanowiskach produkcyjnych, logistyki wewnętrznej oraz administracji,
  2. Usprawnienia i przyspieszenia realizacji zadań i procesów,
  3. Doskonałej wizualizacji operacyjnych  standardów pracy,
  4. Lepszej kontroli nad jakością i ilością pracy oraz nad wykorzystaniem zasobów, dostępnego miejsca i czasu,
  5. Radykalnego zminimalizowania poziomu marnotrawstwa w procesach firmy.
 5. Metody szkoleniowe

  Pracujemy warsztatowo z użyciem specjalnie zaprojektowanych ćwiczeń i studiów przypadków, tak aby odnieść najlepszy skutek w optymalnym czasie i zainspirować uczestników do dalszej, samodzielnej pracy.

  Pokazujemy najlepsze wzorce w postaci filmów, schematów działania – dyskutując o powodach wdrożeń z sukcesem i rozważamy porażki firm z Programem 5S, pojawiających się na różnych etapach – podczas szkoleń załogi, w fazie wdrożeniowej, czy po zakończeniu wdrożenia i związane z nietrwałością utrzymania standardów.

  Warsztaty prowadzone są zwykle w sali szkoleniowej i przeplatane wyjściami do procesu, do tzw. „gemba”, czyli w miejsce wyznaczonej optymalizacji. W przypadku zakładów przemysłowych na pracujemy halach produkcyjnych, gdzie wyznaczamy obszar pilotażowy i tam realizujemy część warsztatu, w firmach handlowych warsztatem obejmujemy procesy biznesowe.

  W trakcie warsztatów wykorzystujemy mechanizmy grywalizacji – wykorzystując zestawy konstrukcyjne specjalnie opracowane pod kątem wizualizacji procesów logistycznych, magazynowych i produkcyjnych. W ten sposób pokazujemy możliwości Programu 5S w intrygujący sposób, a uczestnicy nabywają wiedzę i trenują umiejętności na zasadzie „learning by doing”.