Szkolenie: Kierowanie pracownikami produkcji

Trening postępowania z pracownikiem i zespołem (np. zmianą) w sytuacjach związanych z przekazywaniem, motywowaniem, kontrolą i egzekwowaniem zadań na produkcji.

 1. Krótki opis

  Komunikacja i kierowanie pracownikami w praktyce. Zapraszamy na trening postępowania z pracownikiem i zespołem w sytuacjach związanych z przekazywaniem, motywowaniem, kontrolą i egzekwowaniem zadań. Jasno przekaż cele, udzielaj wsparcia i skutecznie reaguj oceniając efekty.

 2. Program szkolenia
  1. Budowanie sobie autorytetu, rola lidera – konsekwencje, szanse. Predyspozycje osobowościowe do bycia liderem. Postrzeganie przełożonego przez pracowników.
  2. Narzędzia komunikacji z pracownikami i współpracownikami.
  3. Delegowanie i kontrola zadań. Najczęstsze błędy popełniane przy przekazywaniu zadań.
  4. Prowadzenie instruktażu, przekazywanie swojej wiedzy.
  5. Budowanie atmosfery pracy. Motywowanie poza finansowe.
  6. Dyscyplinowanie pracowników.
  7. Umiejętności osobiste menedżera.
  8. Rozwiązywanie konfliktów. Asertywne reagowanie w trudnych sytuacjach.
 3. Adresaci szkolenia

  Kierownicy, liderzy produkcji, mistrzowie, brygadziści, którzy zlecają innym pracownikom zadania i nadzorują ich wykonanie.

 4. Mierzenie efektów

  Po szkoleniu sprawdzamy efekty. Mierzymy skuteczność szkolenia w ustalony z klientem sposób.