Szkolenie: Problem Solving 2.0 – rozwiązywanie problemów i wyzwań związanych z optymalną efektywnością.

Jeżeli czujesz, że Twoja firma traci czas i marnuje swoje najlepsze zasoby w niekończącym się procesie zarządzania problemami, to warsztaty Problem Solving 2.0 są dla Ciebie.

 1. Krótki opis

  Problemy w firmach pojawiają się stale i obejmują wszystkie obszary ich aktywności – produkcję, finanse, technologię, czy sprzedaż. Wewnętrzne i zewnętrzne reklamacje, z wielkim trudem wygaszane, powtarzają się, rozpalając z całą mocą na nowo. Załatwione problemy wymagają zajęcia się nimi i ponownego ich naprawienia.

  Jeżeli czujesz, że Twoja firma traci czas i marnuje swoje najlepsze zasoby w niekończącym się procesie zarządzania problemami, zamiast inwestować je w optymalizację procesów czy tworzenie nowych usług i produktów – to warsztaty Problem Solving 2.0 są dla Ciebie.

  W odróżnieniu od innych warsztaty Problem Solving GDS Falco są uznawane przez uczestników za bezkonkurencyjne w zakresie, który obejmują, ponieważ trenerzy GDS Falco jednocześnie pomagają w maksymalizacji skuteczności procesów i projektów oraz pracują nad zwiększaniem efektywności członków zespołów problemowych.

  Potrafimy dostosować program do szczegółowych wymagań klientów z różnych organizacji i branż.

  Co możemy dla Ciebie zrobić?

  1. Możemy pomóc Ci w dostosowaniu programu do specyfiki Twojej firmy i branży – zapytaj naszego Konsultanta o program (kliknij)
  2. Możemy pomóc Ci rozwijać się indywidualnie – zapisz się na najbliższe szkolenie otwarte z tej tematyki. (kliknij)
  3. Możemy pomóc Ci w odnalezieniu kolejnych inspiracji – zapoznaj się z naszymi materiałami w Czytelni. (kliknij)
 2. Program szkolenia

  Warsztaty podzielone są na 2 przenikające się i uzupełniające się ścieżki:

  W ścieżce 1 podążamy w kierunku zwiększania osobistej i zespołowej efektywności:

  1. Diagnozujemy czynniki determinujące indywidualną i zespołową efektywność pracy i realizacji zadań, dowiadujemy się jak każdy z nas reaguje na presję i stres.
  2. Analizujemy osobiste cechy jakie posiada każdy z członków zespołu Problem Solving aby jak najlepiej wykorzystać potencjał każdego pracownika.
  3. Poprawiamy poziom osobistej i zespołowej efektywności – uczmy się najlepszych narzędzi zarządzania czasem i zadaniami, wybierania priorytetów i prowadzenia wielu tematów jednocześnie.
  4. Stajemy się indywidualnie coraz lepsi w organizacji czasu pracy, mamy więcej motywacji do trudniejszych wyzwań i więcej pewności, że damy radę nawet w najtrudniejszych sytuacjach.
  5. Zespół staje się jeszcze mocniejszy, zgrany i współpracujący. Korzystamy z synergii najskuteczniejszych metod organizacji pracy zespołu Problem Solving – techniki 8D oraz metodyki ORIR/D, dzięki której spotkania zespołu problemowego są perfekcyjne jak nigdy dotąd.
  6. Znamy swoje mocne i słabe strony i potrafimy je wykorzystać uzyskując maksymalny efekt synergii w najtrudniejszych dla firmy momentach. Współpraca w zespole problemowym daje ogromną satysfakcję i na prawdę szybko pozwala osiągać nawet najtrudniejsze cele. Nawet przeciętne zespoły zaczynają generować nieprzeciętne wyniki. Dużo się zmienia w naszych zachowaniach i postawach.

  W ścieżce 2 idziemy w kierunku efektywnego rozwiązywania problemów organizacji. Niezależnie od jej wielkości, typu czy branży pomagamy w wyborze i nauce stosowania najbardziej skutecznych narzędzi.

  1. Wykorzystujemy analizę Pareto, listy kontrolne, wykresy trendu i korelacji, histogramy i technikę ABCD Suzuki aby lepiej zrozumieć problemy, które mamy rozwiązać.
  2. Pozyskujemy, analizujemy i systematyzujemy przyczyny problemów zawarte w 6 obszarach diagram Ishikawy 5M+E: 1. ludzie, 2. urządzenia, 3. materiały; 4. metody 5. decyzje; 6. otoczenie. Korzystamy z techniki wspierającej 5Why.
  3. Zarządzamy procesem podejmowania decyzji – przybieramy właściwą percepcję, szacowanie ryzyka niepowodzeń i sukcesów, wyodrębnienie wariantów, wybór najlepszej opcji i ocena skutków podjętej decyzji.
  4. Zapobiegamy problemom w procesach i projektach za pomocą analizy FMEA. Posługujemy się wskaźnikami Severity, Occurence, Detection, RPN i Classification. Do planowania usprawnień wykorzystujemy metodę Poka Yoke.
  5. Tworzymy raporty 8D i A3 i dokumentujemy proces zarządzania problemami spełniając wymagania metodyk PDCA, SDCA i projektów DMAIC.
  6. Uczymy się zastosowania techniki Mind mappingu do zbierania i analizy informacji, rozwiązywania problemów, wizualizacji projektów i zadań o dużej złożoności i zarządzania nimi.
  7. Standaryzujemy najlepsze praktyki postępowania. Stabilizujemy udoskonalone procesy. Potrafimy zarządzać zmianą w taki sposób, że staje się ona akceptowalna i nie umiera na etapie wdrożenia do praktyki firmy.
 3. Adresaci szkolenia

  W GDS FALCO mamy doświadczenie w realizacji programów Problem solving w:

  1. przemyśle (automotive, przemysł ciężki i konstrukcyjny, branża meblarska, chemiczna, spożywcza i inne)
  2. usługach (finanse, windykacja, edukacja, ochrona zdrowia itd.)
  3. handlu (wielkopowierzchniowym, sprzedaży dóbr i rozwiązań przemysłowych, sprzedaży nieruchomości, branży FMCG, telefonicznej obsłudze klienta i innych)

  Kto może brać udział w takich warsztatach?

  Każdy, kto bierze udział w jakiejkolwiek pracy nad rozwiązywaniem problemów na swoim stanowisku pracy, we własnym dziale, pomiędzy działowymi, problemów z procesami, dostawcami i podwykonawcami, albo globalnych problemów rozwiązywanych na poziomie całego koncernu lub korporacji.

  Generalnie w warsztacie powinny uczestniczyć te osoby, które mają dość działań obliczonych na krótki efekt, których irytuje nawracający problem, brak jednoznacznej odpowiedzialności za rozwiązywanie problemów, spychologia i olewactwo.

 4. Efekty szkolenia
  1. Wzrost osobistej i zespołowej efektywności w pracy – w realizacji procesów i w udziale w projektach firmy tj. radzenie sobie ze skomplikowanymi zadaniami, złożonymi projektami czy wyzwaniami stawianymi w procesach przez decydentów i Klientów wewnętrznych i zewnętrznych.
  2. Poprawa zaangażowania i wzrost motywacji uczestnika po warsztatach. Rośnie poczucie osobistych możliwości osiągnięcia lepszych efektów przy mniejszym osobistym nakładzie sił i środków.
  3. Głęboka analiza sytuacji. Proponowanie szybszych i lepszych rozwiązywań dla problemów w firmie, przy ograniczeniach wynikających z braku czasu i wystarczającej ilości i jakości zasobów.
  4. Większa efektywność procesów i projektów. Mniej czasu na korekcję błędów, wad i niezgodności. Zmiana podejścia z gaszenia pożarów na zapobieganie.
  5. Obniżenie kosztów ogólnozakładowe, niższe koszty zarządzania problemami i przez to zwiększenie zysków operacyjnych firmy.
 5. Metody szkoleniowe

  Pracujemy zespołowo i to zespoły samodzielnie kreują obszary swojej aktywności i zakres działań.

  Naszym celem jest zintegrowanie uczestników z celami pracy Problem Solving, utożsamienie się z analizowanymi i rozwiązywanymi problemami nie tylko na etapie warsztatu, ale później na etapie wdrożenia zaprojektowanych podczas szkolenia rozwiązań i co najważniejsze – utrzymania ich w postaci zakładowych / firmowych standardów działania.

  Dlatego kluczowe dla trenerów GDS FALCO są narzędzia i techniki budowania zaangażowania uczestników naszych szkoleń oraz zwiększania integracji i satysfakcji z wykonywanych podczas szkoleń ćwiczeń i gier zespołowych.

  Możecie Państwo spodziewać się studiów przypadków, zestawów ćwiczeń, matryc i kart zadań, które odpowiadać będą najbardziej wymagającym uczestnikom a nowicjuszom otworzą oczy na szereg niedostrzegalnych wcześniej możliwości.