Windykacja

Wymówki dłużników. Sankcje. Ustępstwa. Etapy rozmowy windykacyjnej. Psychologia dłużnika. Budowanie porozumienia z dłużnikiem.

 1. Program szkolenia

  Budowanie porozumienia z dłużnikiem.

  1. Zasady komunikacji z uwzględnieniem specyfiki sytuacji windykacyjnej:
    • Właściwe zadawanie pytań
    • Sposoby argumentacji
    • Język ciała i ton głosu
    • Budowanie relacji z dłużnikiem

  Psychologia dłużnika

  • Typologia dłużników – ulegli i agresywni.
  • Rozpoznawanie motywów unikania płatności.
  • Przerzucanie odpowiedzialności za zadłużenie na dłużnika.
  • Analiza transakcyjna.

  Etapy rozmowy windykacyjnej

  • Rozpoczęcie rozmowy – przywitanie, wyjaśnienie celu rozmowy.
  • Kotwiczenie – podawanie propozycji rozwiązania problemu.
  • Negocjowanie – obrona swojego stanowiska, ustępstwa i podawanie sankcji.
  • Podsumowanie i kończenie rozmowy.

  Wymówki dłużników

  Taktyki stosowane przez dłużników podczas rozmów windykacyjnych i sposoby radzenia sobie. Uczestnicy szkolenia opracowują z trenerem najskuteczniejsze odpowiedzi na wymówki, z którymi sami się stykają w codziennej pracy, np.:

  • Już to zapłaciłem,
  • Nie mam pieniędzy,
  • Zupełnie zapomniałem,
  • Zdarzył mi się wypadek.

  Sankcje

  • Rodzaje sankcji.
  • Zasady wyznaczania sankcji.
  • Stopniowanie sankcji.
  • Przedstawianie sankcji dłużnikowi.

  Ustępstwa

  • Prawidłowe negocjowanie ustępstw.
  • Proponowanie ustępstw.
  • Nakłanianie do ustępstwa.
 2. Adresaci szkolenia
  • Pracownicy działów windykacji, księgowości
  • Osoby, które na co dzień zajmują się odzyskiwaniem i monitorowaniem należności
  • Wszystkie osoby zainteresowanych tematyką