Pracujemy w firmach produkcyjnych

ZWIĘKSZANIE EFEKTYWNOŚCI PRACY PRODUKCJI

Nad zwiększeniem efektywności pracy produkcji pracowaliśmy z:

 • Kierownikami działów produkcyjnych firmy,
 • Inżynierami procesów i technologami,
 • Brygadzistami, mistrzami, liderami zmian,
 • Szeregowymi pracownikami,
 • Pracownikami utrzymania ruchu,
 • Liderami gniazd produkcyjnych i Ustawiaczami,

Prowadziliśmy projekty dla przedsiębiorstw z branż o różnych uwarunkowaniach i ograniczeniach, na przykład:

 • spożywczej, której produkcja łączy wymagania  Lean, HACCP i GMP+,
 • motoryzacyjnej, dla której ważne jest sprostanie wymaganiom koncernów i założeniom normy ISO i VDA,
 • branż o małym marginesie błędu (np. tworzywa sztuczne), w których ma znaczenie nawet mały zysk czasu i miejsca, każda zmiana  wskaźników w poważny sposób przekłada się na wynik,
 • branż o procesach w pełni zautomatyzowanych i tam, gdzie przeważa w pracy czynnik ludzki.

Z naszymi klientami szukaliśmy dróg wyjścia z różnych sytuacji o odmiennych wymaganiach. Budowaliśmy projekty od początku, po raz pierwszy w firmie,  zapewniając kompleksowe wsparcie lub doskonaliliśmy istniejące, samodzielnie wcześniej wdrożone przez firmę rozwiązania.

W czym możemy Ci pomóc?

 • Przeprowadzamy audyty i analizy stanu obecnego,
 • Prowadzimy szkolenia, warsztaty teoretyczne i praktyczne na halach produkcyjnych,
 • Wdrażamy i aktualizujemy systemy,
 • Utrwalamy zmiany poprzez cykliczne audyty nadzoru.

Z sukcesem przeprowadzaliśmy projekty, które próbowano  wcześniej bez powodzenia wdrożyć. Osiągaliśmy razem z klientem zakładany wynik w bardzo wąskim, z góry określonym limicie czasu. Asystowaliśmy przy utrzymaniu wdrożonej zmiany, tam,  gdzie nie samo wdrożenie, ale trwałe stosowanie się do nowych zasad było największą trudnością.

Pracowaliśmy mając jako partnerów w firmach zespoły złożone ze specjalistów, ale także zespoły szeregowych pracowników czy laików, które dopiero wdrażały się do nowej wiedzy.

Wdrażamy i doskonalimy systemy zarządzania:

 • ISO 9001: 2015,
 • BRC,
 • IFS,
 • GMP+,
 • FSCC 22000,
 • IoP,
 • QS,
 • ISCC,
 • REDCert.

Wdrażamy i doskonalimy metody efektywnej pracy:

 • Problem solving (PDCA, FMEA, 8D, Ishikawa, A3, 5WHY, itp.)
 • Programy 5S i KAIZEN,
 • Lean Manufacturing,
 • TPM,
 • SMED,
 • Balanced ScoreCard, monitorowanie pracy poprzez wskaźniki KPI,

Jeśli masz pytania, napisz do nas:

Klienci o naszej pracy:

Projekt dla zespołu sprzedaży i obsługi klienta oparty na szkoleniach oraz indywidualnych sesjach coachingowych okazał się bardzo wielkim sukcesem. Praca trenerów na szkoleniach oraz podczas sesji coachingowych przyniosła bardzo konkretne wymierne efekty (wzrost sprzedaży u poszczególnych osób od 5 do 60%). Dodatkowym efektem było wypracowanie standardów handlowych. Obecnie realizujemy kolejny etap indywidualnych sesji coachingowych.

Agnieszka Tobys
Kierownik Działu Handlowego
Sunrise System Sp. z o.o.

Jesteśmy dumni, że pracowaliśmy dla: