ADAPTACJA I MOTYWOWANIE

Termin: 22 listopada 2019
Miejsce: Hotel Platinum Palace
, ul. Powstańców Śląskich 204, 
Wrocław
Koszt: 550 zł + 23% VAT
(Zgłoszenia do: 21.10.2019)

Uważnie Was słuchamy!

Co kilka miesięcy prowadzimy dla Was samplingi – zamknięte, ekskluzywne rozmowy na najbardziej aktualne, pojawiające się w sektorze przemysłowym tematy. 

Tym razem jako podstawę wyboru tematów, które poruszać będziemy na warsztacie wymiany najlepszych praktyk stanowią zagadnienia będące odpowiedzią na pytanie:

Który temat w obszarze zarządzania pracownikami produkcji warto poruszyć na warsztacie wymiany najlepszych praktyk?

Na przełomie czerwca i lipca 2019 zadałam to pytanie przedstawicielom 100 wybranych fabryk. Oto jakie odpowiedzi pojawiały się najczęściej w rozmowach telefonicznych, otrzymanych wiadomościach i podczas spotkań:

  • adaptacja i zatrzymywanie nowych pracowników,
  • motywowanie pozafinansowe pracowników produkcji,
  • przepływ informacji między działami.

Bardzo dziękuję za wszystkie udzielone odpowiedzi. To Państwo jesteście Twórcami warsztatu, na który osobiście zapraszam już 22 listopada 2019 do Hotelu Platinum Palace.

Spotkajmy się tam, bo łączy nas produkcja!

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w wydarzeniu skontaktuj się z nami. Obowiązują zaproszenia imienne. 

Kontakt w sprawie samplingów – południowa Polska
Agnieszka Lewandowska

795 491 331
a.lewandowska@falco.edu.pl

Kontakt w sprawie samplingów – północna Polska
Marcin Kozakiewicz

608 850 195
m.kozakiewicz@falco.edu.pl

RODO – Ochrona danych osobowych w GDS Falco. Klauzula informacyjna dla osób chcących wziąć udział w szkoleniach otwartych.

Na podstawie art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), dalej „RODO” informuję, że administratorem zawartych w tabeli danych osobowych jest Grupa Doradczo-Szkoleniowa M. Lipkowski M. Szymański Spółka Jawna z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Jagiellońskiej 109/62, e-mail: biuro@falco.edu.pl.

W związku z pozyskaniem przez Administratora od Pani / Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
1. Żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
2. Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Jako administrator Pani/ Pana danych informuję, że Pani/Pana, że:
1. Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich;
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres współpracy szkoleniowej ze zlecającym szkolenia.
podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do wykonania usługi szkoleniowej i wystawienia dla Pani / Pana certyfikatu potwierdzającego jego ukończenie.

Na formularzu zgłoszeniowym umieściliśmy poniższą klauzulę, którą potwierdza swoim podpisem każdy uczestnik szkolenia otwartego.
“Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), dalej „RODO” oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w celach szkoleniowych, a w szczególności do wystawienia certyfikatu, umieszczenia na liście obecności i utrzymywania dalszych kontaktów szkoleniowych”