Szkolenia Efektywność

Windykacja

Wymówki dłużników. Sankcje. Ustępstwa. Etapy rozmowy windykacyjnej. Psychologia dłużnika. Budowanie porozumienia z dłużnikiem.

Negocjacje zakupowe

Fundamenty negocjacji. Taktyki negocjacyjne. Przygotowanie do negocjacji. Mocne i słabe strony kupca. Praktyka efektywnej perswazji. Style negocjacyjne. Sytuacje konfliktowe i kryzysowe podczas negocjacji. Komunikacja w negocjacjach telefonicznych i bezpośrednich.

Rozmowa o cenie i zamykanie transakcji

Podawanie klientowi ceny produktu w atrakcyjny sposób. Negocjowanie rabatu i utrzymywanie marży. Techniki zamykania transakcji. Utwierdzenie w decyzji o zakupie i kontakt po sprzedaży.

Analiza potrzeb klienta i prezentacja produktu

Motywy zakupu. Wzbudzanie emocji klienta sposobem prezentacji. Porównywanie się z konkurencją. Mówienie o firmie. Reagowanie na najczęstsze zastrzeżenia i wątpliwości klienta.

Pozyskiwanie klientów, budowanie relacji, typy osobowości i ich wpływ na sprzedaż.

Pozyskiwanie klienta. Etapy 
i cele rozmowy handlowej. Typy osobowości klienta oraz handlowca i ich wpływ na proces sprzedaży.