przywództwo, kierowanie, HR

Szkolenia: Zarządzanie pracownikami

Jesteśmy oparciem dla menedżerów każdego szczebla zarządzania szukających wiedzy i inspiracji do lepszego kierowania pracownikami i zespołem lub chcących rozwijać swoje kompetencje przywódcze.  Partnerujemy działom HR w budowaniu systemów motywacji, oceny i rozwoju.  Pomagamy zaprojektować proces instruktażu. Organizujemy szkolenia integracyjne, łączące dobrą zabawę z refleksją i zapoczątkowaniem zmian.

Przekazywanie decyzji i kontrola pracownicza

Przekazywanie i obrona decyzji przełożonego. Kontrola pracownicza - dlaczego i jak należy kontrolować podwładnych, aby było to konstruktywne?

Mentor/Instruktor produkcji

Projektowanie i prowadzenie instruktaży. Ocena efektywności szkolenia. Dostosowanie instruktażu, metod pracy do osobowości, sposobu uczenia się i pokolenia ucznia. Instruktor mentorem.

Rola lidera

Określenie roli lidera. Budowanie autorytetu. Zasady współpracy. Tworzenie zespołu.

Motywowanie i rozmowa dyscyplinująca. Typy osobowości.

Rozmowa motywująca. Budowanie atmosfery pracy. Motywowanie pozafinansowe. Rozmowa dyscyplinująca. Reagowanie w trudnych sytuacjach. Rozwiązywanie konfliktów pomiędzy pracownikami. Typy osobowości w pracy

Delegowanie i kontrola zadań

Przekazywanie i kontrola zadań. Optymalny podział czasu pomiędzy poszczególnych pracowników w zespole. Czynniki decydujące o sposobie przekazywania zadania. Najczęstsze błędy popełniane przy przekazywaniu zadań

Adaptacja nowego pracownika

Adaptacja. Jak skutecznie zaplanować wdrożenie pracownika w nowe zadania? Narzędzia komunikacji z pracownikami.

Radzenie sobie ze stresem

Radzenie sobie ze stresem. Moja strategia na stres. Komunikacja w zespole w sytuacjach presji czasu, zadań, celu.

Organizacja czasu pracy

Praca na celach. Ustalanie priorytetów. Optymalizowanie zasobów. Doprowadzanie spraw do końca.