przywództwo, kierowanie, HR

Szkolenia: Zarządzanie

Jesteśmy oparciem dla menedżerów szukających wiedzy i inspiracji do lepszego  kierowania pracownikami i zespołem lub chcących rozwijać swoje kompetencje przywódcze.  Partnerujemy działom HR w budowaniu systemów motywacji, oceny, rozwoju, poprawianiu skuteczności rekrutacji.  Organizujemy szkolenia integracyjne, łączące dobrą zabawę z refleksją i zapoczątkowaniem zmian.

Szkolenie: Gen Odporności – hartowanie zespołów.

Szkolenie oparte o autorskie badania FALCO na temat skuteczności działania zespołów.

Szkolenie: Ocenianie pracowników i budowanie systemów ocen

Szkolenie przygotowuje do wdrożenia i doskonalenia systemu ocen, prowadzenia rozmów oceniających z pracownikami.

Szkolenie: Motywowanie pracowników do zadań

Szkolenie podpowiada sprawdzone, dopasowane do specyfiki firm w Polsce metody motywowania pracowników do zadań.

Szkolenie: Kierowanie pracownikami produkcji

Trening postępowania z pracownikiem i zespołem (np. zmianą) w sytuacjach związanych z przekazywaniem, motywowaniem, kontrolą i egzekwowaniem zadań na produkcji.