Kup szkolenie Kup szkolenie Przejdź do platformy B2B
FALCO Grupa Doradczo-Szkoleniowa | Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

1. Co znajdziesz w tym dokumencie i do kogo jest on adresowany?

Polityka opisuje zasady przetwarzania danych osobowych, Państwa prawa z tym związane, a także zasady używania tzw. ciasteczek (plików cookies) w naszym serwisie.

Ten dokument jest adresowany do Państwa, jeśli:

 • dokonują Państwo zakupu za pośrednictwem serwisu w imieniu własnym lub jako reprezentant innego podmiotu,
 • po prostu korzystają Państwo ze strony sklepu, korespondują z nami za pośrednictwem e-maila, korzystają Państwo z formularzy kontaktowych lub zapisują się na newsletter,
 • uczestniczą Państwo w szkoleniach, które Państwa pracodawca zakupił dla Państwa.

Ten dokument stworzyliśmy, aby z jednej strony dać Państwu pełną i napisaną „ludzkim językiem” informację nt. ochrony Państwa prywatności, a z drugiej wywiązać się z obowiązków nałożonych przepisami tzw. RODO (czyli rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

2. Kim jesteśmy i jak się z nami skontaktować?

Serwis jest administrowany przez nas, czyli Grupę Doradczo-Szkoleniową FALCO M. Lipkowski, M. Szymański Spółkę Jawną.

Nasze dane kontaktowe to:

 • adres korespondencyjny: ul. Jagiellońska 109/43, 85-027 Bydgoszcz,
 • adres e-mail: biuro@falco.edu.pl,
 • numer telefonu 784 612 234.

 

3. Jakie dane osobowe przetwarzamy i po co?

Będziemy przetwarzać Państwa dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) oraz dane kontaktowe takie jak telefon i adres e-mail, nazwę stanowiska, a także dane dotyczące sposobu płatności jakich Państwo używają (np. numer rachunku bankowego), a także dane o charakterze informatycznym (jak np. nr IP komputera), po których zasadniczo jednak nie będziemy w stanie zidentyfikować Cię jako konkretnej osoby.

Podstawowym celem przetwarzania danych jest realizacja zawartej umowy o udział w szkoleniu lub świadczenie usługi konta w serwisie (podstawa prawna przetwarzania danych to art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Przetwarzamy dane osobowe również w celu realizacji nałożonych prawem obowiązków – w szczególności chodzi tu o przepisy podatkowe (podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Kolejnym celem przetwarzania jest realizacja naszych usprawiedliwionych interesów takich jak zawarcie i realizacja umów z innymi podmiotami (gdy zawierają Państwo umowę jako przedstawiciel innego podmiotu i nie są jej stroną oraz gdy są Państwo jedynie uczestnikami szkolenia, zakupionego przez Państwa pracodawcę), marketing usług własnych (także przy wykorzystaniu plików cookies, kontakt telefoniczny oraz wysyłkę informacji handlowych drogą e-mail), zapewnienie bezpieczeństwa strony i wykrywanie nadużyć (np. poprzez gromadzenie tzw. logów serwera), dochodzenie i obrona przed ew. roszczeniami (np. dochodzenie należności) czy prowadzenie korespondencji (np. gromadzenie Państwa danych w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie wysłane za pośrednictwem formularza kontaktowego) – podstawą prawną jest wówczas art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

4. Jak długo przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane związane z realizacją zawartej z Państwem lub podmiotem trzecim (np. Państwa pracodawcą, który zakupił dla Państwa szkolenie) umowy będziemy przechowywać do czasu przedawnienia wszelkich związanych z nią zobowiązań cywilnoprawnych i podatkowych (zazwyczaj jest to okres do 5 lat od zakończenia roku, w którym skończyliśmy wykonywać umowę – tj. np. od dnia zakończenia szkolenia lub zamknięcia konta w sklepie). Inne dane, jak np. związane z udzielaniem odpowiedzi na zapytania, będziemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż dwa lata od udzielenia odpowiedzi/ załatwienia sprawy lub innego zdarzenia, powodującego przetwarzanie danych. Dane, które przetwarzane są w oparciu o udzieloną zgodę (jak np. przetwarzanie adresu e-mail w celu wysyłki informacji handlowych lub dane związane z korzystaniem z plików cookies), przetwarzane są do czasu jej wycofania.

 

5. Komu przekazujemy Państwa dane?

Państwa dane zachowujemy tylko dla siebie, a inne firmy, osoby czy instytucje będą miały dostęp wyłącznie w celu realizacji usług na naszą rzecz lub gdy przepisy prawa nakazują nam ich przekazanie. Będą to zatem m.in.:

 • firma H88 S.A. (ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań) świadcząca dla nas usługę hostingu dla naszego sklepu i poczty elektronicznej,
 • PayPro Spółka Akcyjna (ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), będąca naszym dostawcą usług płatniczych w ramach systemu Przelewy24,
 • Google Ireland LTD (Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irlandia) będąca dostawcą narzędzia Recaptcha, służącego do wykrywania działań dokonywanych na stronie przez roboty oraz usługi Google Forms, z której niekiedy korzystamy podczas szkoleń,
 • dostawcy usług z zakresu marketingu internetowego,
 • hotele i inne przedsiębiorstwa zapewniające miejsca noclegowe podczas szkoleń stacjonarnych,
 • trenerzy prowadzący na nasze zlecenia szkolenia,
 • dostawcy usług prawnych i księgowych (w tym Gra fin sp. z o.o, ul. Gdańska 102/2, 85-021 Bydgoszcz)
 • organy skarbowe, sądy i inne urzędy,
 • banki oraz firmy pocztowe i kurierskie.

W związku ze współpracą z niektórymi z powyższych firm, Państwa dane osobowe mogą trafić poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (wiąże się to z lokalizacją serwerów), gdzie poziom ochrony prawnej Państwa danych osobowych może inny niż na terenie EOG. Zawsze jednak odbywa się to na podstawie instrumentów prawnych gwarantujących odpowiedni stopień ochrony, takich jak tzw. standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 

6. Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem swoich danych osobowych?

Mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych,
 • sprostowania swoich danych, jeśli są nieaktualne,
 • usunięcia swoich danych lub ograniczenia ich przetwarzania (pamiętać należy jednak, że nie są to prawa bezwzględne i muszą Państwo mieć do tego odpowiednią podstawę zawartą w art. 17 i 18 RODO – chodzi przede wszystkim o sytuację, gdy dane byłyby przetwarzane przez nas nielegalnie),
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (podstawy takiego sprzeciwu znajdą Państwo w art. 21 RODO)
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (lub innej zgody, do której stosuje się przepisy RODO – takiej jak zgoda na newsletter lub używanie plików cookies).
 • przenoszenia swoich danych do innego administratora.

Zawsze, jeśli uważają Państwo, że przetwarzając Państwa dane naruszamy prawo, mogą Państwo złożyć skargę do organu nadzorczego w sprawach danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Choć taką skargę mogą Państwo złożyć bezpośrednio, zachęcamy każdorazowo do uprzedniego skontaktowania się z nami.

 

7. Co to są pliki cookies i po co ich używamy?

Pliki cookies to niewielkich rozmiarów pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerze lub urządzeniu mobilnym, a następnie pobierane z nich podczas kolejnych wizyt w naszym serwisie. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Twoim urządzeniu oraz unikalny numer. Zasadniczo używanie plików cookies nie prowadzi do zidentyfikowania Państwa przez nas jako konkretnych osób.

Pliki cookies, które są niezbędne dla funkcjonowania Serwisu, zapisywane są automatycznie. W odniesieniu do innego rodzaju plików cookies, wymagane jest wyrażenie przez Państwa zgody. Używamy następujących rodzajów plików cookies:

 • niezbędne – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach sklepu
 • funkcjonalne – ułatwiające korzystanie ze sklepu np. poprzez zapamiętanie Państwa preferencji użytkownika,
 • marketingowe – umożliwiają funkcjonowanie narzędzia reCaptcha, zapewniającego ochronę naszych formularzy kontaktowych przed spamem.

W Serwisie wykorzystywane są cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i pliki cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których korzystasz z Serwisu.

 

8. Jak możesz zarządzać ustawieniami plików cookies?

Mają Państwo możliwość dokonywania ustawień dot. plików cookies za pośrednictwem ustawień swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdą Państwo na stronach operatorów poszczególnych przeglądarek:

Edge

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy

Firefox

https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

Google Chrome/ Android

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/usuwanie-plików-cookie-i-zarządzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Opera

http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Safari

https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=pl_PL

Safari (wersja iOS)

https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

Windows Phone

http://www.windowsphone.com/pl-pl/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings

 

9. Jakich narzędzi powodujących instalację cookies należących do podmiotów trzecich używamy?

Serwis używa Google reCAPTCHA. Jest to narzędzie dostarczane przez Google Ireland Limited, (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia) które służy zapobieganiu wykonywania pewnych funkcji w serwisie robotom internetowym poprzez sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników serwisu nie noszą znamion zachowań robotów. W związku z korzystaniem tej usługi, może dojść do ujawnienia Google Państwa adresu IP. Więcej szczegółów mogą Państwo odnaleźć pod adresem: https://policies.google.com/privacy