TRENER

Jesteś praktykiem w PRZEMYŚLE?
Chcesz się DZIELIĆ wiedzą i doświadczeniem? 
Lubisz się DOSKONALIĆ?

Jak aplikować?

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z nami  prześlij swoje CV na adres: wroclaw@falco.edu.pl.  W temacie wiadomości prosimy o umieszczenie stanowiska, na które aplikujesz.

W przesłanej aplikacji umieść i podpisz poniższą klauzulę:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

RODO – ochrona danych osobowych w GDS Falco

Na podstawie art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), dalej „RODO” informuję, że administratorem pozyskanych w procesie rekrutacji Pani/Pana danych osobowych jest Grupa Doradczo-Szkoleniowa M. Lipkowski M. Szymański Spółka Jawna z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Jagiellońskiej 109/62, e-mail: biuro@falco.edu.pl.
W związku z pozyskaniem przez Administratora od Pani / Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
1.      Żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
2.      Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jako administrator Pani/ Pana danych informuję, że Pani/Pana, że:
1.      Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich;
2.      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia rekrutacji.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.