Kup szkolenie Kup szkolenie Przejdź do platformy B2B
FALCO Grupa Doradczo-Szkoleniowa | Fundusze UE

Fundusze UE

Oto projekty, które realizujemy dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej.

 

Logotypy UE - Projekt Cyfryzacja

Sfinansowano w ramach rekacji Unii na pandemię COVID-19.

 

Projekt:

Wdrożenie Cyfrowej Platformy Handlowej przez Grupę Doradczo-Szkoleniową Falco M. Lipkowski, M. Szymański Spółka Jawna.

Cel projektu: 

Zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych przez Grupę Doradczo-Szkoleniową FALCO niezbędnych do zmian procesu sprzedaży i dostosowania modelu działalności firmy w wyniku pandemii koronawirusa.  Opracowanie Cyfrowej Platformy Handlowej.

Program Operacyjny

Inteligentny Rozwój 2014-2020

Oś priorytetowa VI

Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19

Działanie 6.2

Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację

Beneficjent

Grupa Doradczo-Szkoleniowa Falco,
M. Lipkowski, M. Szymański Sp. J.
ul. Jagiellońska 109/43
85-027 Bydgoszcz

Wartość projektu

259 320 zł

Wartość dofinansowania

220 421,99 zł

Okres realizacji projektu

01.06.2022 – 31.05.2023

 


 

Logotypy projekt EU

Cel projektu: Stworzenie platformy internetowej do sprzedaży szkoleń branżowych B2B.

Grant nr 1/FWI-C19/2020/164/UPG/81 realizowany jest w ramach projektu grantowego „FUNDUSZ WSPARCIA INWESTYCYJNEGO”

Oś priorytetowa I

Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu

Działanie 1.6

Wsparcie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług

Poddziałanie 1.6.2

Dotacje dla innowacyjnych MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020.
Schemat: projekt grantowy polegający na wsparciu MŚP w celu ograniczenia negatywnych skutków COVID-19.

BENEFICJENT
Grupa Doradczo-Szkoleniowa Falco,
M.Lipkowski, M.Szymański Sp. J.
ul. Jagiellońska 109/43
85-027 Bydgoszcz

WARTOŚĆ PROJEKTU
36 900 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA
28 500 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU
30.09.2020-30.11.2020