Strona główna sklepu > AGILE Problem solving

AGILE Problem solving

Zwinne rozwiązywanie problemów na produkcji. Praktycznie!

 

training_main_img

Wybierz Agile problem solving, jeśli:

 • Chcesz być LIDEREM optymalizacji i sprawnie kierować zespołem?
 • Zastanawiasz się, jakie metody problem solving wybrać i dostosować do specyfiki Twojej firmy?
 • Chcesz poznać sposób, jak wdrożyć i UTRZYMAĆ wyniki, aby po czasie projekt nie “umarł”?

Czego oczekują uczestnicy od warsztatów Agile Problem Solving?

Wg badań nad motywacją zespołów (2016-18) spośród 1616 badanych:

 • 43% chce PRAKTYCZNIE wdrożyć optymalizację w swoich procesach,
 • 37% zwiększyć własne kompetencje z zakresu narzędzi,
 • a 19% po zakończeniu warsztatów chce lepiej wpływać na ludzi w swojej firmie.

Korzyści

Wymień się doświadczeniem z innymi specjalistami i:

 • Unikaj zamiatania problemów pod dywan, “lukrowania” sytuacji i tymczasowego załatwiania problemów, które szybko wracają.
 • Zaangażuj ludzi do zespołowego Problem Solving. Niech zespół planuje, jak doskonalić się operacyjnie, zwiększać marże i redukować koszty procesów, a Ty zyskaj czas na nowe projekty i pomysły na rozwój firmy.
 • Wykorzystaj potencjał zespołu. Przekaż odpowiedzialność za rozwiązanie problemu w ręce zespołu. Oczekuj od niego inicjatywy. To zespół ma przyjść i przekonać Cię do rozwiązania problemu, a nie odwrotnie.
 • Przekonaj do zmian pracowników ze wszystkich szczebli organizacji od operatorów, przez kadrę inżynierską do top managementu. Naucz się stosować język perswazji w najtrudniejszych sytuacjach problemowych.

Efekty po zastosowaniu agile problem solving

Do tej pory SAM zajmowałeś się optymalizacją? Na szkoleniu nabędziesz kompetencje, jak prowadzić kilka zespołów optymalizacyjnych w firmie. Buduj autorytet mentora ds. Problem Solving. Wpływaj na wzrost kompetencji i motywacji zespołu. Pozwól ludziom zwinnie wdrażać optymalizacje i utrzymać trwałe wyniki.

Program
1

Wzbudź zespołową produktywność (gra symulacyjna)

 1. Więcej-Szybciej-Taniej-Lepiej-Wydajniej, czyli jak osiągać lepsze wyniki, przy minimalnym nakładzie sił i środków.
 2. Jak wyrwać siebie i współpracowników ze strefy komfortu i zachęcić do metod LEAN / problem solving? Jak zapewnić każdemu osobiste korzyści – inżynierom dać możliwość rozwoju, menedżerom wpływ na KPI, mistrzom – docenienie,  ambitnym operatorom szansę na awans, a decydentom – zwrot z inwestycji.
 3. Jak rozbudzić w zespole kreatywność i przyspieszyć tempo prac nad optymalizacją? Metody: C-KMO, AIDA i ORID. 
2

Stwórz zespół ds. Problem Solving

 1. Jak katalizować reakcję i zmienić grupę ludzi w zgrany zespół? Lean Lidership – jak przekuwać cele indywidualne na zespołowe i unikać syndromu Apollo? Współpraca kontra rywalizacja – testowanie i koordynacja działań zespołu.
 2. Jak współpracować w autonomicznym zespole – jak ułatwić pracę przez dobrze dobrany skład osobowy, wykorzystując nieformalne i formalne role w zespole. Jak dopasować zadania i obowiązki do poszczególnych członków zespołu?
 3. Jak uzyskać zwinność zespołu, usprawniać procesy metodą mikro-optymalizacji? Jak wykorzystać technikę SPRINT-ów, znaną ze standardów Agile i SCRUM?
3

Uaktywnij zespołowy "Gen współpracy”

 1. Jak zwiększyć akceptację do nowych wyzwań i zmian, uniknąć negatywnych postaw wobec optymalizacji? Wykorzystanie pozytywnego wpływu stresorów na odporność zespołu.
 2. Diagnoza 4 Genów odporności® – otwartość i współpraca oraz samodzielność i odpowiedzialność w zespole oraz pomiędzy zespołami. Jak wykorzystać sukcesy i porażki podczas wcześniejszych wdrożeń i utrzymać wynik?
 3. Jak unikać konfliktów w zespole i pomiędzy nim a resztą uczestników optymalizacji, jak zmienić podejście z ONI na MY i z MUSZĘ na CHCĘ.
4

Skoncentruj zespół na strategicznych optymalizacjach

 1. Jak z perspektywy optymalizacji zrozumieć otoczenie biznesowe i sytuację wyjściową naszej firmy? Na początku będziemy wychwytywać lokalne i globalne zmiany, dostrzegać trendy i spróbujemy przewidzieć przyszłość na naszym polu gry.
 2. Szybka szkoła myślenia strategicznego. Wykorzystanie metod: Hoshin Kanri i Balanced ScoreCard, Strategii Błękitnego Oceanu i MBO do określenia głównych kierunków optymalizacji i operacyjnych celów dla zespołu. 
 3. Produktywność zależy od nas. Jak przełożyć cele strategiczne w dół struktury organizacyjnej i spojrzeć na wskaźniki z perspektywy finansów, klientów, procesów i rozwoju zasobów?
5

Dostrzegaj potencjał do doskonalenia, naucz się widzieć straty i liczyć koszty

 1. Jak przeprowadzić skuteczny waste hunting w procesach? Studia przypadków z różnych procesów produkcyjnych i wspólna diagnoza przykładów oglądanych na wideo problemów. Wartość dodana vs. MUDA. 
 2. Jakich diagnoz można się spodziewać po tym etapie? W czasie trwania badań 2016-2018 – 220 zespołów autonomicznie zidentyfikowało ponad 700 problemów / kluczowych wyzwań:Obniżenie efektywności procesów 56%, problemy w obszarze HR 26%, wyzwania w obszarze TPM 13%, błędy w planowaniu 5%.
 3. Praktyczne zastosowanie wiedzy o wartości dodanej i stratach 8 MUDA i 6 TPM i 5 strat HR – na własnych przekładach. Wybranie obszarów pilotażowych, wyjście na własną halę i analiza własnych procesów.
 4. Jak usystematyzować dane metodą 5M+2H i ocenić koszty przestojów, ostrych i chronicznych awarii i problemów regulacjami, biegu jałowego
  i utraty prędkości operacji. Jak oceniać wady i wyliczać straty podczas poprawek błędów. Jak oceniać rozruch produkcji oraz utratę dostępności podczas przekazywania zmian i w trakcie ponownych uruchomień?
 5. Zrozumieć przyczyny źródłowe -wykorzystanie technik problem solving – RCA, 5Why i diagramu Ishikawy.
6

Uruchom projekty, uszczelnij procesy i zaprojektuj optymalizacje

 1. Wytyczamy ramy optymalizacji i ustalamy wszystkie etapy działania: tworzymy Mind mapę projektu i backlog optymalizacji – czyli listę wymagań, tak aby efekty Waszych projektów Lean były kompletne, a dzięki obniżeniu entropii utrzymały się w długiej perspektywie czasowej, nawet przez wiele lat.
 2. Tworzymy rekomendację do doskonalenia dla decydentów. Ocena realności pomysłu – od fazy opiniowania projektu do kosztów niepodjętej optymalizacji. Koszty strat vs. nakłady na optymalizację. Kiedy oczekiwać zwrotu z inwestycji?
 3. Jak zmniejszać ekspozycję projektu na ryzyka i zwiększyć szansę na trwałe wyniki? Dlaczego niektóre wdrożenia dają stabilne efekty, a inne zupełnie się nie udają? Jakich sytuacji unikać podczas standaryzacji wdrożenia – błędy w cyklach PDCA i SDCA.
7

Wdróż optymalizacje, udoskonal proces i przełóż to na wyniki

 1. Ten etap przeprowadzamy na podstawie diagnozy wykonanej podczas poprzednich warsztatów. Wspólnie wybieramy metodę rozwiązania problemu na wybranym przykładzie w obszarze pilotażowym w firmie. W czasie trwania badań 2016-2018 – 220 zespołów autonomicznie podjęło 460 własnych inicjatyw w 3 głównych kategoriach: metody lean management 38%, narzędzia problem solving 35%, optymalizacje w obszarze personalnym 28%.
 2. Wspólnie rozwiązujemy kluczowy problem z jednego z powyższych obszarów.
 3. Uczymy się, jak prowadzić zwinne wdrożenia. Metody adaptacyjne Agile/SCRUM vs. tradycyjne projekty wdrożeniowe. Jak nastawić się na szybki przyrost wartości i pokonać hamulce optymalizacji: zastosować metodę 3+3×1 w obszarze pilotażowym w zakładzie.
 4. Prowadzimy zwinne sesje projektowe tzw. ”5% postępu”, które w prosty sposób prowadzą zespół do przyrostu wartości i umożliwiają osiąganie nawet najtrudniejszych celów, zamiast odwlekania ich “na później”. 
 5. Prowadzimy sesje „Przeglądów wartości” i „Sesje refleksji”. Oceniamy wdrożenie. Dowiadujemy się jak wzmacniać zespół projektowy i usprawniać jego pracę?
  Jak przygotować go na kolejną rundę optymalizacji? Jak wspólne optymalizować procesy, uczyć się na błędach i wykorzystać doświadczenie w kolejnych projektach?
8

Utrzymaj wynik i podnoś poprzeczkę na przyszłość

 1. SMO – Systemowy Mechanizm Oddziaływania – czyli jak zmotywować pracowników do utrzymania zmiany? W co grają pracownicy? Mentalność pracowników i różne podejście do standardów – typy osobowości, strefa komfortu, niechęć do zmiany przyzwyczajeń, złe nawyki – u wszystkich stron optymalizacji: decydentów, zespołu i adresatów. Jakich trudności można się po nich spodziewać?
 2. YOSHI!, czyli jak skupić uwagę pracowników podczas codziennej pracy nad utrzymaniem standardów – przez tzw. „management by walking” i feedback. Trening reagowania na brak staranności, dopuszczanie łamania zasad, nieudzielanie pomocy innym, ukrywanie błędów.
 3. Rola Mentora w utrzymaniu wyników optymalizacji: czyli jak instruować, motywować i chronić aż do wykształcenia pozytywnych nawyków wśród załogi.

Rekomendacje

 

"

Agile Problem Solving w Gabi-Bis

Żeby dobrze wykorzystać 6 dniowe warsztaty Agile Problem Solving od Falco zaangażowaliśmy mocną grupę 12 Mistrzów produkcji i Liderów działów, inżynierów ds. optymalizacji i kierowników zakładu w Runowie. Dzięki warsztatowej metodzie pracy na sali szkoleniowej i na halach wybraliśmy 3 pilotażowe obszary, które zespoły objęły autorską diagnozą. Zidentyfikowały kluczowe dla procesów produkcji problemy z kategorii 8 strat MUDA i 6 strat TPM i poddały je analizom.

W efekcie zespoły zarekomendowały swoim kierownikom propozycje optymalizacyjne, które zostały zaakceptowane do wdrożenia. Procesy zostały uszczelnione w 4 obszarach: 1. organizacji pracy brygady montażowej, 2. linii kompletacji, 3. cutterów, 4. formatowania. W znacznym stopniu praca zespołów przełożyła się na poprawę wyników produkcyjnych zakładu.

Ciekawym przykładem była linia kompletacji poddana optymalizacji w poprzednim projekcie, w którą nasz zespół zaangażował się jeszcze raz i uwolnił z niej jeszcze większy potencjał i możliwość do dalszych optymalizacji.

W ankietach poszkoleniowych na pytanie: Czy warto było wziąć udział w tych projektach? 100% ankietowanych zaznaczyło “zdecydowanie tak”, a trener Marcin Szymański otrzymał notę 5.0. Ankieta zawierała też anonimowe uwagi, tj.

 • Szkolenie z widocznymi efektami na produkcji.
 • Wzbudzenie nowego spojrzenia na wyszukiwanie oraz redukcję strat.
 • Widzimy w sobie potencjał oraz wiara we własne siły.

Rekomendujemy GDS Falco jako profesjonalnego i sprawdzonego dostawcę usług szkoleniowych z zakresu zespołowego Problem solving i optymalizacji procesów produkcyjnych.

Na koniec chcę podkreślić, że jeżeli firma oczekuje efektów – kluczowe jest zaangażowanie  i przekonanie menedżmentu do projektu. Tylko zdeterminowane i osobiście zaangażowane kierownictwo jest w stanie wspierać swój zespół na drodze od szkolenia do realnych wyników.

Zbigniew Wrotniak
Kierownik Produkcji Gabi-Bis
"

Marcin Szymański to ekspert w dziedzinie Leanu, zwłaszcza w zakresie Agile. Polecam go jako trenera i doradcę ze względu na ogromne, wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w skuteczny, ciekawy i niekonwencjonalny sposób. Angażuje wszystkich do współpracy i zrozumienia wspólnych celów. Dzięki swojemu entuzjazmowi i otwarciu na ludzi umiejętnie zachęca ich do ciągłego szukania usprawnień i doskonałości. Niepoprawny optymista nieustannie szuka nowych rozwiązań i nigdy się nie poddaje. Chętnie korzysta z nowych technologii w narzędziach szkoleniowych, takich jak Team, Trello i Mural.

P.F. JELFA S.A.
Quality Control Operational Manager

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia - Bydgoszcz
Kiedy? 25-26.05.2024, 8-9.06.2024, 15-16.06.2024
Liczba miejsc: 10
Cena za osobę: 4600 zł+ 23% VAT
Tryb szkolenia: Stacjonarne
Liczba godzin: 48
Gdzie? Bydgoszcz
Adresaci:
Kadra inżynierska
Specjaliści
Kadra menedżerska produkcji
Dodane do koszyka
Wybieram to szkolenie

Powiązane szkolenia

UE
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Skorzystaj z Video Chatu!

Nasi eksperci mogą Ci pomóc

Aby otrzymać link do spotkania wybierz formę video chatu i podaj swoje dane.