Lider LEAN

Przywództwo w optymalizacji procesów produkcyjnych

 

training_main_img

Wybierz warsztaty Lider Lean, jeżeli uważasz, że:

 • projekty, które prowadzi się w Twojej firmie wymagają profesjonalnego wsparcia,
 • zespoły nie wytrzymują presji, tracą zaangażowanie i nie dowożą projektów do końca,
 • Twoi współpracownicy potrzebują kogoś, kto zmotywuje ich do rozwoju i wzniesie na wyższy poziom kompetencji zespołowych i technicznych.

Korzyści

Wymień się doświadczeniem z innymi specjalistami i:

 • Przyspiesz projekty LEAN w firmie. Minimalizuj ryzyka i osiągaj efekty nie tylko na chwilę, ale dłuższej perspektywie.
 • Ogranicz “ósmą mudę”, czyli utratę nie tylko fizycznego, ale intelektualnego potencjału pracowników. Maksymalizuj ich zaangażowanie w firmowych projektach.
 • Wydobądź z zespołów to co najlepsze. Zaangażuj pracowników do identyfikacji i ograniczania strat i marnotrawstwa w stopniu wcześniej nieosiągalnym.
 • Zarządzaj portfelem projektów optymalizacyjnych i wieloma zespołami jednocześnie. Pokieruj współpracownikami niezależnie od poziomu struktury organizacyjnej – od operatora do dyrektora.

Efekty szkolenia Lider Lean

Zbuduj autorytet Lidera LEAN, nie tylko nazwę stanowiska. Wspieraj projekty, rozwijaj swój zespół i podnoś poprzeczkę. Sobie i innym.

Pracujemy na postawach Lidera, które chcemy wzmacniać. Wyobraź sobie, że od tej pory:

 • Jesteś otwarty na pomysły grupy. Widzisz korzyści w pracy zespołowej.
 • Asertywnie i konstruktywnie oceniasz  pomysły – nie ignorujesz ich i nie zostawiasz na później.
 • Odnosisz się rzeczowo do pomysłów. Nie torpedujesz ich dla zasady lub dlatego, że nie są twoje.
 • Motywujesz grupę i nie podcinasz skrzydeł. Pozwalasz działać – nie przeszkadzasz.
 • Dajesz autonomiczność, jednocześnie nie uchylasz się od zarządzania. Ufasz, że zespół poradzi sobie z zadaniem, nie kontrolujesz go nagminnie.
 • Zespół może liczyć na twoją pomoc w sytuacji podbramkowej.
 • Dajesz czas na zebranie danych potrzebnych do rozwiązania problemu.
 • Sprawiasz, że zespół jest w stanie przełamać rutynę i wprowadzić nowe lepsze nawyki. Wspierasz ich w samodzielnym wyznaczaniu sobie celów lean – nie robisz tego za nich.
 • Umiesz zachować równowagę pomiędzy dobrymi relacjami w zespole, a celami i firmowymi wskaźnikami KPI.
 • Pokazujesz  zadanie z szerszej strategicznej perspektywy firmy.
 • Dziękujesz za dobrze wykonaną pracę.
Program
1

Budujemy świadomy i autonomiczny zespół LEAN

 • Na studiach przypadków uczymy się, jak powołać skuteczny zespół ds. lean.
 • Wywieramy wpływ na zespół. Dyskutujemy, jakie zachowania w zespole wzmacniać, a które osłabiać, by oczekiwać coraz lepszych wyników pracy.
 • Uczymy się odwoływać do systemu reprezentatywnego rozmówców. Docieramy z przekazem do wzrokowców, słuchowców i kinestetyków.
 • Dostosujemy komunikat, aby wywołać pozytywne emocje i zyskać przychylność członków zespołu.
 • Wypracujemy katalog zasad w zespole LEAN. Porównamy własne zasady z katalogiem zasad, którymi kierują się menedżerowie odnoszący sukcesy, wypracowany na warsztatach przez 3000 kierowników różnych szczebli.
 • Stosujemy perswazyjne techniki pochwały i egzekwowania zasad. Modyfikujemy postawy poszczególnych członków zespołu ds LEAN.
 • Wzmacniamy się w roli lidera poprzez skuteczne działanie i odpowiednie podejście do ludzi, jak unikać błędów, aby nie stracić w oczach pracowników.
2

Uczymy zespół, jak reagować na problem strat

 • Na przykładach trenujemy sposoby, jak wzmacniać zespoły Lean w fazie diagnozy procesów. Uczymy zespoły jak korzystać z metod zbierania danych, tj.: 3+3×1 i 5W+2H.
 • Uczymy systematyzować i analizować dane i dzielić je na te dające wartość dodaną VA i na 8 strat MUDA i 6 strat TPM, które zużywają zasoby, czas i pieniądze, nie dając nic w zamian.
 • Uczymy zespoły konstruktywnej krytyki problemów. Poznajemy i trenujemy sprawdzone metody skutecznego przekazywania informacji zwrotnej i komunikatu asertywnego.
 • MUDA to stres. Dlatego uczymy się wyciszać i sprowadzać z emocji członków zespołu. Trenujemy, jak stawiać w skuteczny sposób granice, których przekraczanie przez pracowników powoduje osiągnięcie krytycznego punktu przegięcia.
 • Uczymy się panować nad własnymi emocjami w natłoku zadań, czekających nas zmian i reakcji innych osób. 
3

Pomagamy w odkrywaniu przyczyn źródłowych problemów

 • Na przykładach omawiamy techniki zespołowego podejmowania decyzji
  w oparciu o zebrane dowody i fakty. Uczymy odrzucać osobiste uprzedzenia i opinie.
 • Uczymy krytycznego myślenia i używania technik analizy przyczynowo – skutkowego z wykorzystaniem metod 5why i diagramu Ishikawy. 
 • Wspólnie zastanawiamy się, jakich postaw oczekiwać od zespołów, aby dochodziły do prawdziwych przyczyn problemów i nie zadowalały się wymówkami.
 • Za pomocą analizy transakcyjnej wzmacniamy mindset u współpracowników. Wzbudzamy odpowiedzialność w zespole za efekty własnej pracy.
 • Uczymy się rozpoznawać gry, które stosują pracownicy w celu unikania zadań lub odpowiedzialności. Trenujemy komunikowanie się z zespołem z pozycji dorosłego (wg schematu fakty – konsekwencje).
4

Stawiamy inspirujące cele LEAN

 • Omówimy metody wyznaczania inspirujących celów LEAN. Opieramy nasze cele na gruntowym zrozumieniu zasad Hoshin Kanri i zastosowaniu metody Balaced ScoreCard na przykładach fabryk największych koncernów produkcyjnych.
 • Porównujemy nasze doświadczenia z wynikami badań nad optymalizacją w 60 firmach produkcyjnych w grupie 220 zespołów w latach 2016-2018.  
 • Uczymy nasze zespoły radzić sobie w środowisku zarządzanym przez cele i wskaźniki KPI. Pomagamy kaskadować cele SMART w dół struktury organizacyjnej – do pojedynczych stanowisk pracy.
 • Trenujemy techniki kreatywnego myślenia.  Pomagamy zespołom LEAN dostrzegać w celach LEAN osobiste korzyści i trwale angażować się w ich osiąganie.
 • Poznamy trzy zasady zarządzania energią. Nauczymy się jak wskrzeszać w zespole pozytywną energię do realizacji projektów.
 • Dowiemy się, kiedy wysyłamy negatywną energię. Zdiagnozujemy jej źródła. Zamienimy w zespole energię negatywną na pozytywną. 
5

Projektujemy optymalizacje procesów

 • Prowadzimy kreatywne spotkania metodą ORID. Pomagamy zespołom LEAN płynnie przechodzić z fazy diagnozy problemów do planowania optymalizacji.
 • Pomagamy opracować całą ścieżkę optymalizacji: od zaplanowania tymczasowych działań zaporowych do oszacowania ryzyka niepowodzeń dla głównego projektu LEAN.
 • Tworzymy BACKLOG projektu. Określamy wszystkie wymagania i dzielimy cele strategiczne projektu na cele cząstkowe – poszczególnych mikrooptymalizacji. 
 • Projektujemy tradycyjne harmonogramy wdrożeniowe Gantt i szacować nakłady w taki sposób, aby urealnić plan działań wdrożeniowych.
 • Uczymy się zarządzać ryzykiem projektu, szacować wagi i prawdopodobieństwa niepowodzeń oraz tworzyć plany awaryjne.
 • Uczymy zespół przekonywać decydentów do własnych planów. Ćwiczymy rolę komunikatu perswazyjnego skierowanego od zespołu do Lidera, aby dał zielone światło do wdrażania projektu.
 • Omówimy rolę lidera w sytuacji oceny i krytyki proponowanych pomysłów racjonalizatorskich tak, aby nie utracić a wzmocnić motywację zespołów.
6

Zwinnie wdrażamy projekty optymalizacyjne

 • Wdrażamy SPRINTY, czyli przyrostową metodę dodawania wartości w projektach LEAN za pomocą szybkich, cyklicznych mikro-projektów Agile.
 • Uczymy się utrzymywać w zespole poziom stałego, równego obciążenia podczas wdrażania projektów LEAN. 
 • Korzystając z metody „5% dnia pracy” umożliwiamy zespołom uzyskanie maksymalnych efektów pracy przy minimalnych nakładach. Utrzymujemy stały poziom wysokiej motywacji do pracy.
 • Konsekwentnie osiągamy rezultaty i poszczególne cele projektu LEAN. Dokumentujemy postępy za pomocą tablic KANBAN i porównujemy wskaźniki KPI sprzed projektu do sytuacji po.
 • Wdrażanie LEAN = nowe trudności. Trenujemy kompetencje prowadzenia
  z pracownikami rozmów w różnych trudnych sytuacjach. Wykorzystamy sprawdzone schematy aby poprowadzić najtrudniejsze z nich, np.: do skutecznego zdyscyplinowania lub usunięcia z zespołu.
 • Zbudujemy autorski komunikat do zespołu w sytuacji, gdy ktoś działa
  na szkodę projektu, demotywuje i rozbija pracę zespołu.
7

Wspieramy zespół w utrzymaniu standardów

 • Na studiach przypadków omawiamy SMO – Systemowy Mechanizm Oddziaływania aby utrzymać trwałe wyniki projektów LEAN. 
 • Utrzymujemy samodyscyplinę
  i samokontrolę wśród pracowników w obszarach, w których zostały wdrożone usprawnienia.
 • Uczymy się jak poprowadzić skuteczne obchody produkcji i „waste walk”, jak instruować z wykorzystaniem „techniki 33” (zaadaptowanej z TWI).
 • Ćwiczymy techniki wyjścia ze strefy komfortu. Wykorzystujemy stresory – wewnętrzne i zewnętrzne, czyli czynniki, do aktywizacji grupy i utrwalania efektów ich pracy. 
 • Przećwiczymy siłę rozmowy dyscyplinującej oraz sankcji psychologicznych.
 • Nauczymy się rozpoznawać sposoby unikania zadań przez pracowników oraz jak zastosować sprawdzone metody ich rozliczania.
8

Rozwijamy zespół i motywujemy do uruchomienia nowych projektów

 • Prowadzimy Przeglądy wartości. Uczymy się podsumować projekty, oceniać współpracę w zespole i zespołowo udzielać rekomendacji na przyszłość. Pracujemy nad tym, aby każdy zrealizowany projekt czegoś nas uczył i każdy następny był coraz lepszy.
 • Dostrzegamy, doceniamy i motywujemy. Wzmacniamy poczucie, że warto doskonalić standardy i poszukiwać źródeł nowych inspiracji.
 • Prowadzimy Sesje K4 – czyli 4 etapowy indywidualny proces oceny i rozwoju zawodowego każdego pracownika w zespole LEAN. Doceniamy współpracowników i wpływamy na poczucie własnej wartości. 
 • Ćwiczymy, jak udzielać rekomendacji na przyszłość metodą Feed Forward. Doskonalimy swoje kompetencje w 3 obszarach: jak lepiej kierować projektami, jak skutecznie wspierać zespół w nowych wyzwaniach i jak rozwijać pracowników.
 • Uczymy się eliminować 8 hamulców ciągłego doskonalenia, tj.: obawa przed tymczasowością efektów, przed nieoczekiwanymi konsekwencjami optymalizacji, czy obawą przed ingerencją w utrwalone wieloletnie, nieformalne zasady.

Informacje organizacyjne

PRZYSTAŃ BYDGOSZCZ, ul. Tamka 2, 85-102 Bydgoszcz

Cena szkolenia obejmuje 3 noclegi z kolacją i śniadaniem na urokliwej Wyspie Młyńskiej w samym sercu miasta.

W każdym dniu zjesz lunch podziwiając piękny widok na Operę Nova.

Zapewniamy przerwy kawowe. To nie tylko ciasteczka! To przede wszystkim ciekawe rozmowy.

Widok na hotel Przystań Bydgoszcz.
Kiedy? 15-16.01.2022, 5-6.02.2022
Liczba miejsc: 10
Cena za osobę: 3500 zł+ 23% VAT
Tryb szkolenia: Stacjonarne
Liczba godzin: 32
Gdzie? PRZYSTAŃ BYDGOSZCZ, ul. Tamka 2, 85-102 Bydgoszcz
Adresaci:
Kadra inżynierska
Liderzy Lean
Kadra menedżerska produkcji
Dodane do koszyka
Wybieram to szkolenie

Powiązane szkolenia

UE
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Skorzystaj z Video Chatu!

Nasi eksperci mogą Ci pomóc

Aby otrzymać link do spotkania wybierz formę video chatu i podaj swoje dane.