Lider LEAN

Przywództwo w optymalizacji procesów produkcyjnych

 

training_main_img

Wybierz warsztaty Lider Lean, jeżeli uważasz, że:

 • projekty, które prowadzi się w Twojej firmie wymagają profesjonalnego wsparcia,
 • zespoły nie wytrzymują presji, tracą zaangażowanie i nie dowożą projektów do końca,
 • Twoi współpracownicy potrzebują kogoś, kto zmotywuje ich do rozwoju i wzniesie na wyższy poziom kompetencji zespołowych i technicznych.

Korzyści

Wymień się doświadczeniem z innymi specjalistami i:

 • Przyspiesz projekty LEAN w firmie. Minimalizuj ryzyka i osiągaj efekty nie tylko na chwilę, ale dłuższej perspektywie.
 • Ogranicz “ósmą mudę”, czyli utratę nie tylko fizycznego, ale intelektualnego potencjału pracowników. Maksymalizuj ich zaangażowanie w firmowych projektach.
 • Wydobądź z zespołów to co najlepsze. Zaangażuj pracowników do identyfikacji i ograniczania strat i marnotrawstwa w stopniu wcześniej nieosiągalnym.
 • Zarządzaj portfelem projektów optymalizacyjnych i wieloma zespołami jednocześnie. Pokieruj współpracownikami niezależnie od poziomu struktury organizacyjnej – od operatora do dyrektora.

Efekty szkolenia Lider Lean

Wspieraj projekty, rozwijaj swój zespół i podnoś poprzeczkę. Po szkoleniu:

 • Budujesz swój autorytet – jako osoby, która potrafi skutecznie kierować projektami Lean
 • Powołane przez Ciebie zespoły autonomicznie identyfikują straty i wskazują jako potencjały do doskonalenia
 • Uczysz siebie i innych – dzięki udziałowi w Twoich projektach ludzie mają poczucie rozwoju osobistego i cenią współpracę z Tobą
 • Uruchomione przez Ciebie projekty dostarczają wartość dla firmy oraz korzyści dla współpracowników i przełożonych.
 • Efekty waszej pracy są dostrzegane i doceniane długo po zakończeniu projektu. Pozostawiacie po sobie trwałe wyniki.

Oczekiwane postawy Lidera Lean?

Zbuduj autorytet Lidera LEAN, nie tylko nazwę stanowiska. Na szkoleniu pracujemy na postawach Lidera, które chcemy wzmacniać. Wyobraź sobie, że od tej pory:

 • Jesteś otwarty na pomysły grupy. Widzisz korzyści w pracy zespołowej.
 • Asertywnie i konstruktywnie oceniasz  pomysły – nie ignorujesz ich i nie zostawiasz na później.
 • Odnosisz się rzeczowo do pomysłów. Nie torpedujesz ich dla zasady lub dlatego, że nie są twoje.
 • Motywujesz grupę i nie podcinasz skrzydeł. Pozwalasz działać – nie przeszkadzasz.
 • Dajesz autonomiczność, jednocześnie nie uchylasz się od zarządzania. Ufasz, że zespół poradzi sobie z zadaniem, nie kontrolujesz go nagminnie.
 • Zespół może liczyć na twoją pomoc w sytuacji podbramkowej.
 • Dajesz czas na zebranie danych potrzebnych do rozwiązania problemu.
 • Sprawiasz, że zespół jest w stanie przełamać rutynę i wprowadzić nowe lepsze nawyki. Wspierasz ich w samodzielnym wyznaczaniu sobie celów lean – nie robisz tego za nich.
 • Umiesz zachować równowagę pomiędzy dobrymi relacjami w zespole, a celami i firmowymi wskaźnikami KPI.
 • Pokazujesz  zadanie z szerszej strategicznej perspektywy firmy.
 • Dziękujesz za dobrze wykonaną pracę.
Program
1

Budujemy świadomy i autonomiczny zespół LEAN

 • Na studiach przypadków uczymy się, jak powołać skuteczny zespół ds. lean.
 • Wywieramy wpływ na zespół. Dyskutujemy, jakie zachowania w zespole wzmacniać, a które osłabiać, by oczekiwać coraz lepszych wyników pracy.
 • Uczymy się odwoływać do systemu reprezentatywnego rozmówców. Docieramy z przekazem do wzrokowców, słuchowców i kinestetyków.
 • Dostosujemy komunikat, aby wywołać pozytywne emocje i zyskać przychylność członków zespołu.
 • Wypracujemy katalog zasad w zespole LEAN. Porównamy własne zasady z katalogiem zasad, którymi kierują się menedżerowie odnoszący sukcesy, wypracowany na warsztatach przez 3000 kierowników różnych szczebli.
 • Stosujemy perswazyjne techniki pochwały i egzekwowania zasad. Modyfikujemy postawy poszczególnych członków zespołu ds LEAN.
 • Wzmacniamy się w roli lidera poprzez skuteczne działanie i odpowiednie podejście do ludzi, jak unikać błędów, aby nie stracić w oczach pracowników.
2

Uczymy zespół, jak reagować na problem strat

 • Na przykładach trenujemy sposoby, jak wzmacniać zespoły Lean w fazie diagnozy procesów. Uczymy zespoły jak korzystać z metod zbierania danych, tj.: 3+3×1 i 5W+2H.
 • Uczymy systematyzować i analizować dane i dzielić je na te dające wartość dodaną VA i na 8 strat MUDA i 6 strat TPM, które zużywają zasoby, czas i pieniądze, nie dając nic w zamian.
 • Uczymy zespoły konstruktywnej krytyki problemów. Poznajemy i trenujemy sprawdzone metody skutecznego przekazywania informacji zwrotnej i komunikatu asertywnego.
 • MUDA to stres. Dlatego uczymy się wyciszać i sprowadzać z emocji członków zespołu. Trenujemy, jak stawiać w skuteczny sposób granice, których przekraczanie przez pracowników powoduje osiągnięcie krytycznego punktu przegięcia.
 • Uczymy się panować nad własnymi emocjami w natłoku zadań, czekających nas zmian i reakcji innych osób. 
3

Pomagamy w odkrywaniu przyczyn źródłowych problemów

 • Na przykładach omawiamy techniki zespołowego podejmowania decyzji
  w oparciu o zebrane dowody i fakty. Uczymy odrzucać osobiste uprzedzenia i opinie.
 • Uczymy krytycznego myślenia i używania technik analizy przyczynowo – skutkowego z wykorzystaniem metod 5why i diagramu Ishikawy. 
 • Wspólnie zastanawiamy się, jakich postaw oczekiwać od zespołów, aby dochodziły do prawdziwych przyczyn problemów i nie zadowalały się wymówkami.
 • Za pomocą analizy transakcyjnej wzmacniamy mindset u współpracowników. Wzbudzamy odpowiedzialność w zespole za efekty własnej pracy.
 • Uczymy się rozpoznawać gry, które stosują pracownicy w celu unikania zadań lub odpowiedzialności. Trenujemy komunikowanie się z zespołem z pozycji dorosłego (wg schematu fakty – konsekwencje).
4

Stawiamy inspirujące cele LEAN

 • Omówimy metody wyznaczania inspirujących celów LEAN. Opieramy nasze cele na gruntowym zrozumieniu zasad Hoshin Kanri i zastosowaniu metody Balaced ScoreCard na przykładach fabryk największych koncernów produkcyjnych.
 • Porównujemy nasze doświadczenia z wynikami badań nad optymalizacją w 60 firmach produkcyjnych w grupie 220 zespołów w latach 2016-2018.  
 • Uczymy nasze zespoły radzić sobie w środowisku zarządzanym przez cele i wskaźniki KPI. Pomagamy kaskadować cele SMART w dół struktury organizacyjnej – do pojedynczych stanowisk pracy.
 • Trenujemy techniki kreatywnego myślenia.  Pomagamy zespołom LEAN dostrzegać w celach LEAN osobiste korzyści i trwale angażować się w ich osiąganie.
 • Poznamy trzy zasady zarządzania energią. Nauczymy się jak wskrzeszać w zespole pozytywną energię do realizacji projektów.
 • Dowiemy się, kiedy wysyłamy negatywną energię. Zdiagnozujemy jej źródła. Zamienimy w zespole energię negatywną na pozytywną. 
5

Projektujemy optymalizacje procesów

 • Prowadzimy kreatywne spotkania metodą ORID. Pomagamy zespołom LEAN płynnie przechodzić z fazy diagnozy problemów do planowania optymalizacji.
 • Pomagamy opracować całą ścieżkę optymalizacji: od zaplanowania tymczasowych działań zaporowych do oszacowania ryzyka niepowodzeń dla głównego projektu LEAN.
 • Tworzymy BACKLOG projektu. Określamy wszystkie wymagania i dzielimy cele strategiczne projektu na cele cząstkowe – poszczególnych mikrooptymalizacji. 
 • Projektujemy tradycyjne harmonogramy wdrożeniowe Gantt i szacować nakłady w taki sposób, aby urealnić plan działań wdrożeniowych.
 • Uczymy się zarządzać ryzykiem projektu, szacować wagi i prawdopodobieństwa niepowodzeń oraz tworzyć plany awaryjne.
 • Uczymy zespół przekonywać decydentów do własnych planów. Ćwiczymy rolę komunikatu perswazyjnego skierowanego od zespołu do Lidera, aby dał zielone światło do wdrażania projektu.
 • Omówimy rolę lidera w sytuacji oceny i krytyki proponowanych pomysłów racjonalizatorskich tak, aby nie utracić a wzmocnić motywację zespołów.
6

Zwinnie wdrażamy projekty optymalizacyjne

 • Wdrażamy SPRINTY, czyli przyrostową metodę dodawania wartości w projektach LEAN za pomocą szybkich, cyklicznych mikro-projektów Agile.
 • Uczymy się utrzymywać w zespole poziom stałego, równego obciążenia podczas wdrażania projektów LEAN. 
 • Korzystając z metody „5% dnia pracy” umożliwiamy zespołom uzyskanie maksymalnych efektów pracy przy minimalnych nakładach. Utrzymujemy stały poziom wysokiej motywacji do pracy.
 • Konsekwentnie osiągamy rezultaty i poszczególne cele projektu LEAN. Dokumentujemy postępy za pomocą tablic KANBAN i porównujemy wskaźniki KPI sprzed projektu do sytuacji po.
 • Wdrażanie LEAN = nowe trudności. Trenujemy kompetencje prowadzenia
  z pracownikami rozmów w różnych trudnych sytuacjach. Wykorzystamy sprawdzone schematy aby poprowadzić najtrudniejsze z nich, np.: do skutecznego zdyscyplinowania lub usunięcia z zespołu.
 • Zbudujemy autorski komunikat do zespołu w sytuacji, gdy ktoś działa
  na szkodę projektu, demotywuje i rozbija pracę zespołu.
7

Wspieramy zespół w utrzymaniu standardów

 • Na studiach przypadków omawiamy SMO – Systemowy Mechanizm Oddziaływania aby utrzymać trwałe wyniki projektów LEAN. 
 • Utrzymujemy samodyscyplinę
  i samokontrolę wśród pracowników w obszarach, w których zostały wdrożone usprawnienia.
 • Uczymy się jak poprowadzić skuteczne obchody produkcji i „waste walk”, jak instruować z wykorzystaniem „techniki 33” (zaadaptowanej z TWI).
 • Ćwiczymy techniki wyjścia ze strefy komfortu. Wykorzystujemy stresory – wewnętrzne i zewnętrzne, czyli czynniki, do aktywizacji grupy i utrwalania efektów ich pracy. 
 • Przećwiczymy siłę rozmowy dyscyplinującej oraz sankcji psychologicznych.
 • Nauczymy się rozpoznawać sposoby unikania zadań przez pracowników oraz jak zastosować sprawdzone metody ich rozliczania.
8

Rozwijamy zespół i motywujemy do uruchomienia nowych projektów

 • Prowadzimy Przeglądy wartości. Uczymy się podsumować projekty, oceniać współpracę w zespole i zespołowo udzielać rekomendacji na przyszłość. Pracujemy nad tym, aby każdy zrealizowany projekt czegoś nas uczył i każdy następny był coraz lepszy.
 • Dostrzegamy, doceniamy i motywujemy. Wzmacniamy poczucie, że warto doskonalić standardy i poszukiwać źródeł nowych inspiracji.
 • Prowadzimy Sesje K4 – czyli 4 etapowy indywidualny proces oceny i rozwoju zawodowego każdego pracownika w zespole LEAN. Doceniamy współpracowników i wpływamy na poczucie własnej wartości. 
 • Ćwiczymy, jak udzielać rekomendacji na przyszłość metodą Feed Forward. Doskonalimy swoje kompetencje w 3 obszarach: jak lepiej kierować projektami, jak skutecznie wspierać zespół w nowych wyzwaniach i jak rozwijać pracowników.
 • Uczymy się eliminować 8 hamulców ciągłego doskonalenia, tj.: obawa przed tymczasowością efektów, przed nieoczekiwanymi konsekwencjami optymalizacji, czy obawą przed ingerencją w utrwalone wieloletnie, nieformalne zasady.

Informacje organizacyjne

PRZYSTAŃ BYDGOSZCZ, ul. Tamka 2, 85-102 Bydgoszcz

Cena szkolenia obejmuje 3 noclegi z kolacją i śniadaniem na urokliwej Wyspie Młyńskiej w samym sercu miasta.

W każdym dniu zjesz lunch podziwiając piękny widok na Operę Nova.

Zapewniamy przerwy kawowe. To nie tylko ciasteczka! To przede wszystkim ciekawe rozmowy.

Widok na hotel Przystań Bydgoszcz.
Kiedy? 15-16.06.2024, 22-23.06.2024
Liczba miejsc: 10
Cena za osobę: 3900 zł+ 23% VAT
Tryb szkolenia: Stacjonarne
Liczba godzin: 32
Gdzie? PRZYSTAŃ BYDGOSZCZ, ul. Tamka 2, 85-102 Bydgoszcz
Adresaci:
Kadra inżynierska
Liderzy Lean
Kadra menedżerska produkcji
Dodane do koszyka
Wybieram to szkolenie

Powiązane szkolenia

UE
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Skorzystaj z Video Chatu!

Nasi eksperci mogą Ci pomóc

Aby otrzymać link do spotkania wybierz formę video chatu i podaj swoje dane.