Strona główna > Negocjacje zakupowe

Negocjacje zakupowe

Szkolenie otwarte

Dobrym negocjatorem nie trzeba się urodzić, bo negocjowania można się nauczyć.

G. Richard Shell

Celem szkolenia jest trening przygotowania się i prowadzenia skutecznych negocjacji. Podczas szkolenia uczestnicy doskonalą swoje kompetencje negocjacyjne, uczą się rozpoznawania, stosowania strategii i taktyk negocjacyjnych. Na bazie swoich doświadczeń opracowaliśmy program oparty na 15 letnich doświadczeniach różnych sytuacji negocjacyjnych zarówno działów zakupów, jak i działów sprzedaży.

Uczestnicy szkolenia będą potrafili:

 • Przygotowywać się do negocjacji.
 • Prowadzić skuteczne negocjacje zakupowe.
 • Stosować praktyczne metody zbijania ceny.
 • Bronić się przed różnymi taktykami stosowanymi przez handlowców.
 • Uzyskiwać założone cele.
Program
1

Komunikacja w negocjacjach telefonicznych i bezpośrednich – podstawowe zasady

 • Komunikacja werbalna (ton głosu, tempo mówienia, słownictwo).
 • Komunikacja niewerbalna (mimika, gestykulacja, dystans przestrzenny, kontakt wzrokowy).
 • Zasady zachowania się podczas negocjacji.
 • Praca tonem głosu, stosowanie sprawdzonych metod w negocjacjach przez telefon.
2

Rozpoznawanie osobowości negocjatora.

 • Rozpoznawanie po zachowaniu, mowie ciała, rozmowie typu osobowości negocjatora i wybór strategii negocjowania.
 • Dobre przygotowanie się do negocjacji:
  • Wypracowanie zasad, standardu przygotowania się do negocjacji: Wypracowanie standardu arkusza przygotowania się do negocjacji (arkusz zawiera: sposoby budowania wartości – lista kwestii do negocjowania i stopień ich ważności, cel maksymalny i minimalny, ustalenie taktyki, ustępstwa – warunki brzegowe, ,,batnę”, punkty oporu, argumenty, mocne słabe strony).
3

Budowanie argumentów cenowych mocnych stron w oparciu o motywy bezpieczeństwa, wygody, zysku i prestiżu.

 • Wypracowanie konkretnych argumentów, mocnych stron firmy w oparciu o motywy działania negocjatorów.
 • Wykorzystanie takich sytuacji jak nieterminowe lub niezgodne jakościowo dostawy dla uzyskania korzyści.
 • Stworzenie katalogu mocnych stron firmy przydatnego w różnych negocjacjach.
 • Wypracowanie sposobów radzenia sobie z różnymi zastrzeżeniami ze strony dostawców.
 • Stosowanie sprawdzonych metod zbijania ceny:
  • Ćwiczenie metod zbijania cen.
  • Przegląd większości dostępnych metod z tego zakresu.
4

Nakłanianie do ustępstw.

 • Prawidłowe negocjowanie ustępstw.
  • Proponowanie ustępstw.
  • Nakłanianie do ustępstwa.
  • Sztuka targowania.
5

Rozpoznawanie i stosowanie taktyk negocjacyjnych.

 • Rozpoznawanie, obrona, stosowanie ponad 20 taktyk zakupowych np:
  • Niepełnego pełnomocnictwa.
  • Odłóżmy to na później.
  • Nagroda w raju.
  • Presja czasu.
  • Śmieszne pieniądze.
  • Taktyki zespołowe – dobry/zły policjant, role taktyczne
   w zespole.
6

Rozpoznawanie i blefowanie w negocjacjach.

 • Umiejętne rozpoznawania blefu z wykorzystaniem różnych sprawdzonych metod.
 • Jak blefować aby nie zostać rozpoznanym.
Adresaci
 • Osoby odpowiedzialne za zakupy w Firmach.
Miejsce szkolenia HOTEL DĘBOWY BIOWELLNESS&SPA ul. Korczaka 1, 58-260 Bielawa

Cena szkolenia obejmuje 1 nocleg, 2 x lunch , 1 kolację, 1 śniadanie.

Trener: Mariusz Lipkowski
Kiedy?: 18-19.02.2021
Gdzie?: Bielawa
Liczba osób: 10 osób
Cena: 1500 zł+ 23% VAT
Tryb szkolenia: Stacjonarne
Liczba godzin: 16
Harmonogram:
I dzień - 8:00-16:00
II dzień - 8:00-14:00
Dodane do koszyka
Wybieram to szkolenie

Pozostałe szkolenia

UE
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Skorzystaj z Video Chatu!

Nasi eksperci mogą Ci pomóc

Aby otrzymać link do spotkania wybierz formę video chatu i podaj swoje dane.