Strona główna sklepu > Komunikacja i współpraca w zespole

Komunikacja i współpraca w zespole

Popraw współpracę dzięki wiedzy o sobie i innych.

 

training_main_img

Wybierz szkolenie Komunikacja i współpraca w zespole! Poznaj innych i siebie, aby wiedzieć i rozumieć więcej. Współpracuj w zespole i porozumiewaj się  lepiej poprzez  poznanie zachowań i predyspozycji, wynikających z różnic osobowościowych. 

Korzyści

Wymień się doświadczeniem i spostrzeżeniami z innymi. Dzięki praktycznej wiedzy:

 • Łatwiej odczytasz potrzeby, oczekiwania innych,
 • Trafniej argumentujesz swoje zdanie innym, 
 • Nauczysz się dystansu i wyrozumiałości do siebie nawzajem,
 • Sprawniej podzielisz się pracą, zadaniami,
 • Skuteczniej wzbudzisz wzajemną motywację się do działania.

Efekt szkolenia Komunikacja i współpraca w zespole

Autodiagnoza i trening komunikacji z osobami, które są różne od nas, mają inne potrzeby, inaczej reagują w stresie, w obliczu nowych sytuacji, w konfliktach, w realizacji zadań w pracy zespołowej.

Program
1

Typy osobowości - poznaj innych

 1. Różne typy osobowości i związane z tym zachowania pracowników.
 2. Jak się zachowują w zespole?
 3. Co ich motywuje?
 4. Jakie zadania przychodzą im z łatwością, do czego mają predyspozycje?
 5. Jakich trudności możesz się spodziewać?
 6. Co ich stresuje i jak reagują w stresie?
2

Typy osobowości - poznaj siebie

 1. Moje predyspozycje – przyjrzyj się swoim mocnym stronom oraz obszarom wymagającym pracy: ty i relacje, ty i zadania, ty i stres, ty  i motywacja.
 2. Spójrz na swoich współpracowników  i pracowników  – poznaj osobowości, z którymi łatwo Ci znaleźć porozumienie.
 3. Niektórzy się bardzo różnią! Jak mam pracować lepiej z osobami o odmiennej osobowości?
3

Budowanie zespołu - role nieformalne w zespole

 • Jak nieformalne role w zespole wpływają na realizację zadania?
 • Jak się zachowują ludzie w poszczególnych rolach w trakcie zadania? Rozpoznawanie ról nieformalnych w zachowaniach pracowników.
 • Jakie predyspozycje ma mój pracownik w każdej z ról?
 • Rozwiązywanie problemów w zespole z wykorzystaniem ról nieformalnych.
 • Pułapki ról przywódczych – lider i koordynator w działaniu.
 • Autodiagnoza swojej roli w zespole.

Rekomendacje

Trener szczególnie doceniany podczas szkoleń za:

 •  „Podawanie przykładów z praktyki, konkretne rozwiązania, duże doświadczenie”
 • „Wiele ciekawych ćwiczeń.”
 • „Dobra atmosfera pracy.”

Źródło: anonimowe ankiety uczestników szkoleń.

Informacje organizacyjne

Szkolenie w trybie ON-LINE. Platforma Microsoft Teams
Kiedy? 21.05.2024
Liczba miejsc: 10 osób
Cena za osobę: 1190 zł+ 23% VAT
Tryb szkolenia: ON-LINE
Liczba godzin: 8
Gdzie? ON-LINE, Microsoft Teams
Adresaci:
Pracownicy pracujący w zespołach,
Kierownicy,
Liderzy produkcji: brygadziści, mistrzowie,
Zespoły z różnych działów tej samej firmy,
Dodane do koszyka
Wybieram to szkolenie

Powiązane szkolenia

UE
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Skorzystaj z Video Chatu!

Nasi eksperci mogą Ci pomóc

Aby otrzymać link do spotkania wybierz formę video chatu i podaj swoje dane.