Szkolenia Lean management

Szkolenie: System TWI – mentorzy i trenerzy produkcji

TWI standaryzuje i podnosi efektywność szkoleń i instruktaży dla pracowników produkcji. Jest doskonałym sposobem na sprawne przekazywanie wiedzy i umiejętności.

Szkolenie: Lean Office – szczupłe procesy biznesowe

Lean management oznacza wyszczuplone zarządzanie i dotyczy wszystkich procesów biznesowych

Szkolenie: Program KAIZEN [PL]

Jak budować system zgłaszania i wdrażania oddolnych inicjatyw racjonalizatorskich? Porównaj doświadczenia, dowiedz się więcej.

Szkolenie: Problem Solving 2.0 – rozwiązywanie problemów i wyzwań związanych z optymalną efektywnością.

Jeżeli czujesz, że Twoja firma traci czas i marnuje swoje najlepsze zasoby w niekończącym się procesie zarządzania problemami, to warsztaty Problem Solving 2.0 są dla Ciebie.

Szkolenie: TPM – totalne utrzymanie maszyn w ruchu.

Ideą tych warsztatów jest takie zarządzanie sprzętem i wyposażeniem technicznym, aby maksymalizować poziom uzyskiwanych wskaźników efektywności - dostępności, wydajności i jakości procesów.

Szkolenie: Analiza D i P-FMEA .

Skuteczna prewencja = niższe koszty i mniej problemów na przyszłość.

Szkolenie: SMED i optymalizowanie efektywności.

Optymalizacja przezbrojeń maszyn, urządzeń i linii technologicznych.

Szkolenie: Program 5S w obszarze produkcji i strefie logistyczno – magazynowej

Jak poprzez program 5S utrzymać wysoką jakość stanowisk pracy?