Adaptacja nowego pracownika

Adaptacja. Jak skutecznie zaplanować wdrożenie pracownika w nowe zadania? Narzędzia komunikacji z pracownikami.

 1. Program szkolenia

  Adaptacja. Jak skutecznie zaplanować wdrożenie pracownika
  w nowe zadania?

  • Wdrażanie nowego pracownika na stanowisko. Pierwsze godziny i pierwsze dni pracy na nowym stanowisku.
  • Elementarne zagadnienia z zakresu skuteczności szkoleń stanowiskowych.
  • Rozmowa z pracownikiem o postępach. Ocena skuteczności uczenia i postępów w osiąganych wynikach pracy.

  Narzędzia komunikacji z pracownikami i współpracownikami.

  • Konstruktywna informacja zwrotna.
  • Skuteczne słuchanie.
  • Budowanie odpowiedzialności pracowników za zadania – analiza transakcyjna.
 2. Adresaci szkolenia
  • Kierownicy
  • Liderzy
  • Brygadziści
  • Mistrzowie