Szkolenie: Zarządzanie procesami i ryzykiem w normie ISO 9001:2015

 1. Krótki opis

  Program QMS Developer – jest skierowany do osób chcących rozwijać Systemy Zarządzania Jakością wg zmienionej normy PN-EN ISO 9001:2015.

  Program jest w taki sposób skonstruowany, aby:

  1. Gwarantować organizacjom mierzalny i trwały wpływ SZJ na procesy i rezultaty biznesowe,
  2. Realnie zwiększać poziom interpersonalnych i inżynierskich kompetencji  uczestników szkoleń,
  3. Umożliwiać bezpieczną certyfikację i przejście na zgodność z ISO 9001:2015.

  2 etapy działania

  Program dzieli się na dwie przenikające się i uzupełniające się ścieżki – operacyjną i procesową. Dzięki temu każdy uczestnik będzie potrafił rozwinąć autorski System Zarządzania Jakością.

  Każda ze ścieżek warsztatów skonstruowana jest w taki sposób, aby dać najwięcej korzyści uczestnikom i dostarczyć im najlepszych i najbardziej efektywnych narzędzi wspierających rozwój ich Systemów Zarządzania Jakością.

 2. Program szkolenia

  Etap 1.
  Ścieżka Operacyjna

  Na tym etapie dowiemy się jak projektować, doskonalić i rozwijać System Zarządzania Jakością. Skoncentrujemy się na spełnieniu tych wymaganiach normy ISO 9001:2015, które stanowią podstawę organizacji SZJ:

  4.1. Zrozumienie organizacji i jej kontekstu

  5.1. Przywództwo i zaangażowanie

  5.2. Polityka

  5.3. Role, odpowiedzialność i uprawnienia w organizacji

  6.2. Cele jakościowe i planowanie ich osiągnięcia

  6.3. Planowanie zmian

  7.3. Świadomość

  7.4. Komunikacja

  9.2. Audit wewnętrzny

  9.3. Przegląd zarządzania

  10. Doskonalenie

  Etap 2.
  Ścieżka Procesowa

  Na tym etapie skupimy się na spełnieniu wymagań normy ISO 9001:2015 związanych z zaspokajaniem potrzeb Klientów organizacji:

  4.2. Zrozumienie potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych, 

  5.1.2. Orientacja na Klienta

  8.2. Wymagania dotyczące wyrobów i usług,

  8.3. Projektowanie i rozwój wyrobów i usług

  8.5. Produkcja i dostarczanie usługi

  8.6. Zwolnienie wyrobów i usług

  8.7. Nadzór nad niezgodnymi wyjściami

  Jednocześnie skoncentrujemy się na spełnieniu wymaganiach normy ISO 9001:2015, które odpowiadają za procesy dodawania wartości dla Klientów organizacji:

  4.3. Określenie zakresu systemu zarządzania

  4.4. System zarządzania jakością i jego procesami

  6.1. Działania odnoszące się do ryzyk i szans

  7.1. Zasoby

  7.2. Kompetencje

  7.5. Udokumentowane informacje

  8.1. Planowanie i nadzór nad działaniami operacyjnymi

  8.4. Nadzór nad procesami, wyrobami i usługami dostarczanymi z zewnątrz

  9.1 Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena

  Nabywane umiejętności

  Warsztaty są skonstruowane w taki sposób, aby umożliwić uczestnikom ciągłe przyswajanie wiedzy i trening umiejętności na przygotowanych przez trenera studiach przypadku.

  Jednocześnie podczas warsztatów uczestnicy na bieżąco przekładają nabywaną wiedzę na praktykę swoich firm i organizacji.

 3. Adresaci szkolenia

  Osoby znające treść poprzedniej wersji normy ISO 9001, lub posiadające doświadczenie w działaniu w SZJ zgodnymi z normą PN-EN ISO 9001:2009 lub pokrewnych tj. ISO 14001, 22000, 27001.

  Pełnomocnicy, specjaliści ds systemów zarządzania, kadra kierownicza firm i organizacji zajmująca się projektowaniem, wdrażaniem i utrzymywaniem dokumentacji systemów zarządzania jakością.

  Uczestnicy innych kursów ISO 9001:2015 oraz absolwenci studiów podyplomowych zarządzania jakością, chcący poznać bardziej biznesowy model zarządzania jakością w organizacji.

 4. Efekty szkolenia

  Korzyści dla UCZESTNIKÓW

  • Podczas zajęć uczestnicy powołają współpracujące zespoły rozwojowe działające na rzecz swoich Systemów Zarządzania Jakością. Sami wskażą obszary, które najlepiej udoskonalić i umożliwić szybki upgreade w praktyce firmy.
  • Opracują autorskie rozwiązania systemowe. Dzięki temu zdecydowanie ułatwią sobie proces przygotowania firmy do bezpiecznej certyfikacji na zgodność z ISO 9001:2015.
  • Zapoznają się z bezpłatnymi narzędziami, które dotychczas rzadko były stosowane w standardowych Systemach Zarządzania Jakością – tj. Mind Mapping oraz BizAgi Modeler. Ze szkolenia przywiozą ze sobą gotowe do implementacji rozwiązania IT.

  Efekty dla FIRMY

  • Większa efektywność firmy w procesie przygotowania się do auditu certyfikacyjnego.
  • Dodatkowo organizacja zapewni sobie:
   1. konstruktywną analizę swoich procesów,
   2. lepsze wykorzystania dokumentacji systemowej – ograniczenie biurokracji,
   3. realny wpływ SZJ na jakość zarządzania firmą,
   4. lepsze i bardziej zintegrowane zespoły,
   5. możliwość zastosowania praktycznych narzędzia do wsparcia zarządzania: PDCA, SDCA, DMAIC, KANO, SMART, SIPOC, FMEA
    i COSO 2010,
   6. nową jakość Systemu Zarządzania.
 5. Metody szkoleniowe
  • Uczestnicy, jeżeli mają taką możliwość, mogą pracować na własnej, zakładowej dokumentacji produkcyjnej i systemowej (procedur, instrukcji stanowiskowych, różnego typu księgi jakości, stosowanych formularzy – w wersji papierowej / elektronicznej).
  • Pracując na praktycznych przykładach będziemy pozyskiwać duże ilości danych z procesów i systemu jakości.
  • Będziemy wykonywać analizy stanu obecnego systemów zarządzania i zespołowo rekomendować najlepsze metody transformacji analizowanego procesu produkcji.
  • Będziemy wymieniać się doświadczeniami i refleksjami wg zasady „uczenia się na błędach innych” oraz nauki na „najlepszych wzorcach”.