Pozyskiwanie klientów, budowanie relacji, typy osobowości i ich wpływ na sprzedaż.

Pozyskiwanie klienta. Etapy 
i cele rozmowy handlowej. Typy osobowości klienta oraz handlowca i ich wpływ na proces sprzedaży.

 1. Krótki opis

  Dzielimy się wiedzą na temat technik sprzedaży opartych o relacje i analizę potrzeb klienta. Przedstawiamy wzorcową kolejności przebiegu rozmowy handlowej. Wskazujemy, jak typ osobowości determinuje sposób postępowania z Klientem, a także, jak osobowość handlowca może przyczynić się do sukcesu lub jego porażki podczas realizacji transakcji.

 2. Program szkolenia

  Przygotowanie do kontaktu handlowego.

  • Lojalność klienta – jednorazowa sprzedaż czy długofalowa współpraca?Dwa modele rozmowy handlowej.
  • Pozbywam się produktu za wszelką cenę,
  • Partnerstwo z klientem – wzbudzanie potrzeb, diagnoza i budowanie zaufania.
  • Przebieg rozmowy handlowej. Dlaczego klient rozpoczyna od pytania o cenę i jak sobie z tym poradzić?
  • Przygotowanie do kontaktu. Stawianie sobie celów.
  • Planowanie spotkania handlowego.

  Rozmowy telefoniczne.  Umawianie spotkania.

  • Rozmowy wychodzące. Aktywny kontakt 
z nowymi i stałymi klientami. Nawiązanie 
i utrzymanie kontaktu. Rozmowy z decydentem 
i innymi osobami.
  • Najskuteczniejsze argumenty i sposoby zachowania na poszczególnych etapach rozmowy:
  • Powitanie, przedstawienie,
  • Wzbudzenie zainteresowania,
  • Umawianie spotkania,
  • Reagowanie na obiekcje (nie mam czasu, już od kogoś kupuje itp.)
  • Kończenie rozmowy.
  • Wypracowanie swojego scenariusza 
i trening.
  • Opracowanie standardu telefonicznej rozmowy wychodzącej.
  • Wskazówki jak się nie zachowywać w rozmowie telefonicznej.

  Pozyskiwanie nowych klientów. Pierwszy kontakt handlowy.

  • Trwałe relacje.Wizyta u nowego i stałego klienta.
  • Kontrolowanie komunikacji w trakcie rozmów handlowych. Kontakt wzrokowy i mimika, Postawa i gesty, Dystans przestrzenny, Wygląd – standardy.
  • Ocieplenie relacji poprzez „zagajenie”.
  • Rodzaje tematów,
  • Niebezpieczne wątki rozmów.
  • Standardy zachowania krok po kroku (wejście, co z wizytówką?, oferty  i katalogi, miejsce rozmowy, itp.)
  • Partnerskie prowadzenie rozmowy – na co zwracać uwagę?
  • Reagowanie w trudnych sytuacjach na początku rozmowy: nieuczciwa konkurencja; nowy rozmówca ze strony klienta; promocja u konkurencji; klient handluje z konkurencją (a z nami nie); niespodziewane wypadki.
  • Otwarcia rozmowy handlowej. Trening.

  Typy osobowości klienta i ich wpływ na przebieg rozmowy handlowej.

  • Osobowość Klienta a jego zachowanie 
w trakcie rozmowy handlowej – czego się spodziewać, jak obserwować, jak oddziaływać?

  – ten, który nie chce rozmawiać i gaduła,
  – ten, który nie wie czego chce i ten, który wie wszystko lepiej,
  – ten, który podejmuje decyzję natychmiast 
i ten, który się długo zastanawia,
  – ten, który lubi zmiany i ten, który przywiązuje się do marki.

  „Handlowcem trzeba się urodzić?” Typy osobowości a mocne i słabe strony handlowca. Jak się doskonalić?

  • Osobowość handlowca, mocne i słabe strony różnych typów osobowości 
w sytuacjach z klientem,
  • Przełamywanie swoich nawyków.
  • Ratunku, zjada mnie rutyna! 
Jak odświeżyć swój warsztat handlowy?
  • Autodiagnoza swojego typu osobowości, moje mocne i słabe strony 
w roli handlowca, doradcy klienta.
 3. Adresaci szkolenia

  Pracownicy działu handlowego i działu zakupów.

   

   

 4. Efekty szkolenia