Szkolenie: TPM – totalne utrzymanie maszyn w ruchu.

Od czego zacząć i jak zwiększyć szansę na utrzymanie wyniku? Dlaczego tak często TPM nie działa tak, jak trzeba? Jaką rolę odgrywają różne osoby w planowaniu, wdrożeniu i w utrzymaniu TPM? Co motywuje, a co zniechęca do wdrożenia TPM? Jak uwolnić się od pułapek złej optymalizacji i toksycznego Lean?

 1. Program szkolenia

  Pracujemy z grupą w oparciu o metodę TPM (Total Productivity Manitenance). Zespołowo analizujemy procesy produkcyjne i zastosowane w nich techniki utrzymania ruchu z perspektywy maksymalizacji poziomu produktywności maszyn i urządzeń.

  Podczas warsztatów zespoły, oprócz 8 strat MUDA, analizują problemy wpływające najbardziej na ograniczanie produktywności procesów – tzw. 6 strat TPM to znaczy:

  1. Awarie i innego typu nieplanowane zatrzymania;
  2. Przezbrojenia i regulacje;
  3. Krótkie przestoje i bieg jałowy;
  4. Zmniejszanie prędkości operacji;
  5. Wady jakościowe i poprawki błędów;
  6. Rozruch produkcji.

  Dla wybranych procesów przedsiębiorstwa dodatkową wartością warsztatów jest analiza portfela wskaźników OEE (Overall Equipment Effectiveness), umożliwiająca uczestnikom rozpoznanie ilościowe:

  • Poziomu nieplanowanych przestojów (Dostępność);
  • Poziomu jakości wytwarzanych detali i wielkości wad (Jakość);
  • Zapewnienia maksymalnej wydajności maszyn i urządzeń produkcyjnych (Wydajność).

  Podczas warsztatów zespół na wybranym procesie produkcyjnym analizuje najlepsze standardy postępowania, zgodne z regułą tzw. 7 kroków autonomicznego utrzymania ruchu. Działania te obejmują projektowanie zasad umożliwiających:

  1. Wstępne czyszczenie i inspekcje;
  2. Eliminację przyczyn zanieczyszczeń;
  3. Opracowanie standardów czyszczenia, smarowania i przeglądów;
  4. Prowadzenie podstawowych instruktarzy w zakresie funkcjonowania maszyny
   i jej systemów sterowania;
  5. Wprowadzenie standardów oraz harmonogramy przeglądów autonomicznych (samo-inspekcji);
  6. Wprowadzenie organizację i porządek w miejscu pracy, stosując 5S oraz kontrolę wizualną;
  7. Wdrażanie udoskonaleń systemu.

  Zaangażowanie do prac zespołu ds TPM na wybranym przykładzie procesu produkcyjnego umożliwia profesjonalną analizę przypadku, trening rozwiązań i przygotowanie się do samodzielnego wdrażania kolejnych projektów w praktyce zakładu produkcyjnego.

 2. Adresaci szkolenia

  Uczestnikami warsztatów TPM powinny być osoby zaangażowane w utrzymanie ciągłości i efektywności procesów produkcyjnych – zarówno z perspektywy operatorów maszyn i urządzeń, planistów, działu utrzymania ruchu, kontroli jakości i liderów nadzoru.

  Uczestnikami naszych szkoleń z zakresu TPM są pracownicy działów operacyjnych, średni, niższy nadzór jak, a także w strategicznym zakresie – wspierania takich projektów zarządy i właściciele dużych fabryk i mniejszych zakładów przemysłowych.

 3. Efekty szkolenia

  Po szkoleniu sprawdzamy efekty. Mierzymy skuteczność szkolenia w ustalony z klientem sposób.

  Zaplanowanie i przestrzeganie przez pracowników programu TPM w miejscu pracy gwarantuje wysoką produktywność, wysoką jakość, bezpieczeństwo pracy i co najważniejsze, daje niezbędne podstawy do dalszego doskonalenia procesów.

  Dzięki inwestycji w Program TPM możecie Państwo oczekiwać w swoim zakładzie:

  1. Lepszej kooperacji pracowników produkcyjnych, technologów, inżynieringu procesów i utrzymania ruchu w kwestii rozwiązywania problemów i wdrażania usprawnień w procesach w myśl idei „continious impervement”,
  2. Lepszego wykorzystania technicznych zasobów firmy – maszyn, urządzeń i narzędzi – poprawienia zwrotu z inwestycji w sprzęt i procesy technologiczne,
  3. Samodzielności w działaniu zespołu ds TPM. Aktywnego planowania, wdrażania i utrzymywania projektów racjonalizatorskich w procesach zakładu.
  4. Zwiększenia elastyczności w realizacji zamówień Klientów – dzięki usprawnieniu procesów produkcyjnych i wyeliminowaniu różnego typu marnotrawstwa i strat,
  5. Zwiększenie wydajności i dostępności wyposażenie technicznego, przyspieszenie procesów i co za tym idzie optymalizacja kosztów operacyjnych procesów produkcji.
 4. Metody szkoleniowe

  Pracujemy warsztatowo z użyciem specjalnie zaprojektowanych ćwiczeń i studiów przypadków, tak aby odnieść najlepszy skutek w optymalnym czasie i zainspirować uczestników do dalszej, samodzielnej pracy.

  Pokazujemy najlepsze wzorce w postaci filmów, schematów działania – dyskutując o powodach wdrożeń z sukcesem i rozważamy porażki firm z Programem TPM, pojawiających się na różnych etapach – podczas szkoleń załogi, w fazie wdrożeniowej, czy po zakończeniu wdrożenia i związane z nie utrzymaniem rezultatów wdrożeń.

  Warsztaty prowadzone są zwykle w sali szkoleniowej i przeplatane wyjściami do procesu, do tzw. „gemba”, czyli w miejsce wyznaczonej optymalizacji. Razem z zespołem pracujemy halach produkcyjnych, przy maszynach i urządzeniach, gdzie wyznaczamy obszar pilotażowy i tam realizujemy część warsztatu.

  Pracujemy na praktycznych przykładach z procesów przedsiębiorstwa Klienta i angażujemy uczestników do pozyskiwania dużych ilości danych z procesów, umożliwiających wyciągnięcie wniosków i przedstawienie najlepszych metod transformacji analizowanego procesu produkcji. Z tego powodu uczestnicy potrzebują dostępu do dokumentacji produkcyjnej i systemowej (procedur, instrukcji stanowiskowych, różnego typu księgi jakości, stosowanych formularzy – w wersji papierowej / elektronicznej).

  Nagrywamy na wideo przepływy wartości w procesach produkcyjnych, realizację zadań na stanowiskach pracy, wykonywanie przezbrojeń maszyn i urządzeń oraz postępowanie załogi w przypadku wystąpienia nieplanowanych przestojów