Strona główna sklepu > ABC prawa pracy dla zaawansowanych

ABC prawa pracy dla zaawansowanych

Praktyczna wiedza dla działów HR i nie tylko. NOWOŚĆ!

training_main_img

Wybierz szkolenie ABC prawa pracy dla zaawansowanych, jeżeli:

 • Chcesz poznać najlepsze praktyki?
 • Dobrze przygotować na wypadek kontroli PIP?
 • Chcesz usystematyzować wiedzę?

Korzyści

Podczas szkolenia odpowiemy na szereg pytań. Dowiesz się m.in.:

 • Co powinny zawierać akta osobowe, a czego nie należy przechowywać?
 • Czy można skierować pracownika na „zaległy” urlop wypoczynkowy?
 • Kiedy można pracownika ukarać?
 • Co może w toku kontroli inspektor pracy?
 • Jakie są limity godzin nadliczbowych?

Poznasz najlepsze praktyki i unikniesz najczęstszych błędów:

 • przy rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem,
 • rozliczając godziny nadliczbowe,
 • w aktach wewnątrzzakładowych, w tym w Regulaminie ZFŚS,
 • i in.

Efekty szkolenia ABC prawa pracy dla zaawansowanych

Zaktualizujesz wiedzę. Rozwiejesz wątpliwości. Przygotujesz się do kontroli.

Program
1

Stosunek pracy i prawidłowość jego rozwiązania

 • Prawidłowość formułowania przyczyny wypowiedzenia.
  • Treść pouczenia w wypowiedzeniu.
 • Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem – najczęstsze błędy.
 • Orzecznictwo SN dotyczące rozwiązywania umów o pracę z pracownikami przebywającymi na długotrwałym zwolnieniu chorobowym czy posiadającym uprawnienia emerytalne.
 • Rozwiązywanie umów bez wypowiedzenia z powodu długotrwałej choroby oraz w trybie dyscyplinarnym – orzecznictwo SN.
 • Terminy przy wysłaniu rozwiązania umowy o pracę za pośrednictwem operatora pocztowego oraz świadectwa pracy.
2

Dokumentacja pracownicza

 • Akta osobowe – co powinny zawierać a czego nie należy przechowywać.
 • Dokumenty z zakresu czasu pracy, które mają się znaleźć w oddzielnej dokumentacji.
 • Podpisywanie harmonogramów czasu pracy przed ich wpięciem do dokumentacji.
 • Karta wynagrodzeń i ewidencja czasu pracy – czy należy je przechowywać razem?
 • Wnioski o wyjścia prywatne w dokumentacji czasu pracy.
3

Czas pracy

 • Godziny nadliczbowe – orzecznictwo SN, stanowiska PIP.
  • Obowiązek pracy w godzinach nadliczbowych.
  • Limity godzin pracy, w tym godzin nadliczbowych.
  • Zasady rozliczenia:
   • ewidencja czasu pracy,
   • konsekwencje wydłużenia okresów rozliczeniowych,
   • wynagrodzenie czy czas wolny.
  • Sposoby rozliczania pracy w nadgodzinach – czas wolny i wynagrodzenie.
  • „Zwrot” godzin wolnych:
   • zwrot wyłącznie na wniosek,
   • czas wolny a wynagrodzenie pracownicze.
  • Wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach.
   • Wynagrodzenie za pracę wykonaną.
 • Szczególne przypadki rozliczania i ustalania czasu pracy.
  • Kierowcy.
  • Podróż służbowa:
   • podróż a czas pracy,
   • kwestia naruszenia godzin odpoczynku i sposoby rekompensaty,
   • zwolnienie od pracy na podstawie Rozporządzenia w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od i jego zastosowanie w praktyce.
  • Osoby zarządzające oraz kierujące pracownikami.
 • Dokumentowanie czasu pracy – karty ewidencyjne, listy obecności, potwierdzanie obecności i opuszczenia pracy.
4

Wynagrodzenie

 • Analiza orzecznictwa dotycząca premii a nagrody i kwestia uwzględniania danego świadczenia w wynagrodzeniu urlopowym.
5

Urlop wypoczynkowy

 • Plan urlopów – czy warto opracowywać?
 • Czy można skierować pracownika na „zaległy” urlop wypoczynkowy; poglądy doktryny, wyrok SN, stanowisko PIP.
 • Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego po długotrwałej chorobie czy urlopie macierzyńskim – nowe zasady wynikające z wyroku SN.
6

Odpowiedzialność porządkowa pracownika

 • Kiedy można pracownika ukarać?
 • Wymogi formalne i terminy.
7

Regulaminy wewnątrzzakładowe

 • Prawidłowość wprowadzenia regulaminu pracy, wynagradzania i ZFŚS.
 • Współpraca ze związkami zawodowymi – art. 30 ust.5 ustawy o ZZ.
 • Najczęstsze błędy w aktach wewnątrzzakładowych, w tym błędne zapisy w Regulaminie ZFŚS.
8

Kontrola PIP

 • Obowiązki pracodawcy wobec organu kontroli.
 • Metodyka kontroli (protokół kontroli, środki prawne, postępowanie wykroczeniowe).
 • Co może w toku kontroli inspektor pracy.

Informacje organizacyjne

Szkolenie w trybie ON-LINE. Platforma Microsoft Teams. W godz. 9:00-14:30
Kiedy? Zapytaj o termin
Liczba miejsc: 15
Cena za osobę: 550 zł+ 23% VAT
Tryb szkolenia: on-line
Liczba godzin: 6
Gdzie? Microsoft Teams
Adresaci:
Pracownicy kadr,
HR Business Partnerzy,
Kierownicy oraz liderzy,
Specjaliści
Dodane do koszyka
Wybieram to szkolenie

Powiązane szkolenia

UE
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Skorzystaj z Video Chatu!

Nasi eksperci mogą Ci pomóc

Aby otrzymać link do spotkania wybierz formę video chatu i podaj swoje dane.